În data de 1 noiembrie 2023, Banca Națională a României, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC), Camera de Comerț și Industrie Iași, Asociația Română a Băncilor, Asociaţia Societăţilor Financiare din România și Asociația Română de Fintech, a organizat, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, conferința de prezentare a proiectului Antreprenoriat de TOP care are ca obiectiv creșterea educației economice și financiare a antreprenorilor din România.

Evenimentul a început cu mesajul Rectorului UAIC, prof. univ. dr. Tudorel TOADER: „Consider că relația universitate-mediul economic este una de importanță strategică și trebuie dezvoltată și eficientizată în mod continuu. De asemenea, subliniez faptul că rețeta reușitei în afaceri se regăsește în educația de calitate, sub toate formele sale: formală, informală, învățare continuă pe tot parcursul vieții.”

Antreprenoriat de TOP își propune creșterea alfabetizării financiare a firmelor, prin dezvoltarea cunoștințelor financiare, îmbunătățirea comportamentului financiar, dar și prin ameliorarea atitudinii financiare, creșterea incluziunii financiare în rândul companiilor, utilizarea mai amplă a produselor și serviciilor financiare și îmbunătățirea gradului de digitalizare a activităților financiare și de afaceri.

Proiectul va fi implementat concomitent pe mai multe paliere, respectiv  conferințe, seminare și workshopuri organizate la nivel național prin intermediul structurilor teritoriale ale BNR, dar și prin realizarea unor soluții digitale care să facă disponibilă informația pentru antreprenori, într-o manieră rapidă și facilă prin construirea unui portal național de către Banca Națională a României și partenerii din industria financiară.

Antreprenoriat de TOP se va derula sub coordonarea băncii centrale, ca urmare a  Recomandării Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială  nr. R/3/2022 privind creșterea sustenabilă a intermedierii financiare, în parteneriat cu asociațiile economice reprezentative, mediul academic, ministerele de linie și sectorul bancar, alături de alte asociații din sistemul financiar din România și mediul de business, într-o manieră coerentă cu abordarea Uniunii Europene și a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Aderarea la OCDE este unul din obiectivele strategice ale României, iar procesul aderării presupune și consolidarea educației financiare a antreprenorilor.

Lansarea la Iași a acestui proiect a fost urmată de organizarea a două workshopuri destinate companiilor de tip start-up, respectiv IMM, în care au fost dezbătute subiecte legate de accesul la finanțare, lecții ale unui management financiar sănătos, digitalizarea activității de business a companiilor, etc.

Evenimente similare se vor organiza și la Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Constanța și Craiova în cursul anului viitor.