Acest eveniment își propune să le ofere cercetătorilor o viziune asupra apelurilor care urmează a fi lansate în luna iulie a.c. prin programul PNIII, respectiv Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE), Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD), Proiect experimental demonstrativ (PED),Transfer la operatorul economic (PTE).

Întâlnirea se adresează tuturor cercetătorilor interesați în depunerea unei propuneri de proiect pe liniile de finanțare enumerate mai sus.

Intervențiile din cadrul evenimentului vor fi susținute de dna Elena Felice, șef Serviciu pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică și respectiv de dna Lina Diana, administrator financiar în cadrul aceluiași serviciu. De asemenea, vor fi prezentate exemple de bune practici pentru managementul proiectelor de cercetare finanțate prin PN III, de către următorii cercetători: conf.univ. dr. Maxim Alexandru (FEAA), conf.univ. dr. Ionel-Dumitrel Ghiba (Facultatea de Matematică), C.S. II dr. Alin Ciobîcă (Facultatea de Biologie).

Evenimentul se va desfășura începând cu ora 14, în Sala Senatului, corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Zi: 11 iulie 2019

Locație: Sala Senatului, corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza”

Descărcați documentele evnimentului aici:

Agenda

Invitație

Formular de înscriere

 

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”