Acest eveniment își propune să le ofere cercetătorilor informații privind principiile şi condițiile generale care specifică rolurile, responsabilitățile şi drepturile atât ale cercetătorilor, cât şi ale angajatorilor prevăzute în Carta Europeană a Cercetătorilor. De asemenea vor fi prezentate informații practice privind metodologia de brevetare a unei invenții precum și modalitatea de descriere a invenției.

Întâlnirea se adresează tuturor cercetătorilor, atât celor din domeniul științelor reale, cât și celor din domeniul științelor umaniste.

Intervențiile din cadrul evenimentului vor fi susținute de dl.conf.univ.dr. Romeo Asiminei de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice UAIC și respectiv de dna. Elida Rosenhech, administrator financiar, Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică.

Evenimentul se va desfășura online, pe platforma ZOOM începând cu ora 14.

Zi: 20 mai 2020, ora 14:00

Descărcați documentele evnimentului aici:

Agenda

Invitație

Formular de înscriere

Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere și să îl transmiteți la adresa: diana.lina@uaic.ro.

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded  by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”


“Conceput în România”