Cursul “Dezvoltarea proiectelor în programul Orizont 2020” se desfășoară în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC”.

Evenimentul își propune să le ofere cercetătorilor o viziune asupra finanțărilor prin programul Orizont 2020, în general, precum și a instrumentelor de finanțare pentru IMM-uri oferite de acest program.

Cursul va fi susținut de dl. Cătălin-Lucian Lungu și respectiv de dl.Alex-Ștefan Lungu, reprezentanți ai S.C. LACONSEIL S.R.L., experți în accesarea programului Orizont 2020. Dl.Catalin-Lucian LUNGU este expert evaluator și raportor al Comisiei Europene – Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) și Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), pentru Programul de cercetare și inovare Orizont 2020

Zi și ora: joi, 14 februarie, 14.00-16.00

Locație: Sala Ferdinand a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Descărcați documentele evenimentului aici!

Agenda evenimentului

Invitatie

Formular de înscriere

 

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”