2023

Bugetul de venituri și cheltuieli 2023

Bilanț 2023

Contul de rezultat patrimonial 2023

 

2022

Bugetul de venituri și cheltuieli 2022

Bilanț 2022

Contul de rezultat patrimonial 2022

 

2021

Bugetul de venituri și cheltuieli 2021

Bilanț 2021

Contul de rezultat patrimonial 2021

 

2020

Bugetul de venituri și cheltuieli 2020

Bilanț 2020

Contul de rezultat patrimonial 2020

 

2019

Buget de venituri și cheltuieli  2019

Bilanț 2019

Contul de rezultat patrimonial 2019

 

2018

Buget de venituri și cheltuieli 2018

Bilanț 2018

Cont de rezultat patrimonial 2018

 

2017
Bugetul de venituri și cheltuieli

Bilanț 2017

Cont de rezultat patrimonial 2017

2016
Bilant 2016
Buget final 2016
Cont de rezultat patrimonial 2016
Indicatori sintetici ai executiei 2016

2015
Contul de rezultat patrimonial
Indicatori sintetici ai execuției bugetului de venituri și cheltuieli – 2015
Bilanț încheiat pentru finalul anului 2015

2014
Bilanț 2014
Contul de rezultat patrimonial

2013
Bilanț 2013.pdf
Contul de rezultat patrimonial

Venituri și sursele de finanțare:
2012, 20112010, 2009, 20082007, 2006, 2005, 2004

Cheltuieli, pe categorii:

2012, 20112010200920082007200620052004

 

Venituri și sursele de finanțare

2012

Sursa de finanţare mii RON
Alocaţii de la buget 100.765.440
Venituri proprii centralizate 37.775.746
Cercetare ştiinţifică 26.734.002
Cămine cantină 8.022.936
Micro-producţie 4.335.963
Sponsorizări 114.863
Programe fonduri structurale
nerambursabile
41.595.991

 


2011

Sursa de finanţare RON
Venituri proprii din taxe si activitati 38.180.744,00
Sume primite de la mec drept finantare de baza 72.431.273,00
Sponsorizari si donatii 155.084,00
Venituri din activitatea de cercetare 18.728.252,00
Total finantare complementara 29.136.932,00
Total microproductie 4.202.946,00
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 9.040.920,00
Fonduri structurale postaderare 45.659.225,00
Programe externe 6.078.760,00
Total plati fara programe externe 217.535.376,00
Total general 223.614.136,00

 


2010

Surse de finanţare RON
Venituri proprii din taxe si activitati 58.009.908,00
Sume primite de la mec drept finantare de baza 90.969.937,00
Sponsorizari si donatii 200.771,00
Venituri din activitatea de cercetare 16.810.965,00
Total finantare complementara 21.285.400,00
Total microproductie 4.872.686,00
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 11.293.487,00
Fonduri structurale postaderare 18.227.750,00
Programe externe 5.912.046,00
Total plati fara programe externe 221.670.904,00
Total general 227.582.950,00

 


2009

Sursa de finanţare RON
Venituri proprii din taxe si activitati 60.200.396,00
Sume primite de la mec drept finantare de baza 93.367.218,00
Sponsorizari si donatii 212.362,00
Venituri din activitatea de cercetare 24.876.747,00
Total finantare complementara 33.691.663,00
Total microproductie 4.167.714,00
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 11.734.518,00
Fonduri structurale postaderare 4.155.505,00
Programe externe 7.411.476,00
Total plati fara programe externe 232.406.123,00
Total general 239.817.599,00

 


2008

Sursa de finanţare RON
Venituri proprii din taxe si activitati 67.806.854,00
Sume primite de la mec drept finantare de baza 85.971.847,00
Sponsorizari si donatii 188.051,00
Venituri din activitatea de cercetare 28.800.473,00
Total finantare complementara 74.822.674,00
Total microproductie 4.290.239,00
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 8.676.872,00
Programe externe 3.433.523,00
Total general 273.990.533,00

 


2007

Sursa de finantare RON
Venituri proprii din taxe si activitati 46077038
Sume primite de la MEC drept finantare de baza 76905941
Sponsorizari si donatii 299111
Venituri din activitatea de cercetare 23037071
Total finantare complementara 62650769
Total microproductie 3106705
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 8383200
Sponsorizari + programe externe 4232906
Total buget 220459835
Total incasari 224692741

 


2006

Sursa de finantare RON
Venituri proprii din taxe si activitati 41770923
Sume primite de la MEC drept finantare de baza 57693683
Sponsorizari si donatii 459537
Venituri din activitatea de cercetare 11179510
Total finantare complementara 46481330
Total microproductie 3084868
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 7599578
Sponsorizari + programe externe 6647180
Total buget 168269429
Total incasari 174916609

 


2005

Sursa de finantare RON
Venituri proprii din taxe si activitati 33242360
Sume primite de la MEC drept finantare de baza 56174424
Sponsorizari si donatii 231029
Venituri din activitatea de cercetare 3435520
Total finantare complementara 15324355
Total microproductie 2515712
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 5786283
Sponsorizari + programe externe 3583807
Total buget 116709683
Total incasari 120293490

 


2004

Sursa de finantare MII LEI
Venituri proprii din taxe si activitati 330135227
Sume primite de la MEC drept finantare de baza 409417860
Sponsorizari si donatii 956096
Venituri din activitatea de cercetare 14234641
Total finantare complementara 123543333
Total microproductie 25810590
Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 41734650
Sponsorizari + programe externe 35459363
Total buget 945832397
Total incasari 981291760

 

Cheltuieli, pe categorii


2012

Categoria de cheltuială mii RON
Cheltuieli de personal 108.710.064
Bunuri şi servicii 40.454.985
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 43.900.803
Asistenţă socială 2.370.266
Alte cheltuieli (Burse) 13.403.371
Cheltuieli de capital 10.042.944


2011

Categoria de cheltuială RON
Cheltuieli de personal 106.205.456,00
Cheltuieli materiale si servicii 37.821.495,00
Fonduri structurale postaderare 47.470.025,00
Burse si alte transferuri 18.537.480,00
Cheltuieli de capital 13.579.680,00
Total 223.614.136,00

 


2010

Categoria de cheltuială RON
Cheltuieli de personal 133.410.662,00
Cheltuieli materiale si servicii 43.462.775,00
Fonduri structurale postaderare 18.791.161,00
Burse si alte transferuri 13.169.208,00
Cheltuieli de capital 18.749.144,00
Total 227.582.950,00

 


2009

Categoria de cheltuiala RON
Cheltuieli de personal 142.229.365,00
Cheltuieli materiale si servicii 41.689.501,00
Fonduri structurale postaderare 4.361.736,00
Burse si alte transferuri 18.525.134,00
Cheltuieli de capital 33.011.863,00
Total 239.817.599,00

 


2008

Categoria de cheltuiala RON
Cheltuieli de personal, din care: 137.544.972,00
Cheltuieli materiale si servicii, din care: 48.515.352,00
Burse si alte transferuri 12.118.565,00
Cheltuieli de capital 72.378.121,00
Total 270.557.010,00

 


2007

Categoria de cheltuiala RON
Cheltuieli de personal 99.295.805
Cheltuieli materiale si servicii, din care: 40.295.130
drepturi cu caracter social 1023902
hrana 1635205
medicamente si materiale sanitare 1165
incalzire+iluminat 6130114
apa, canal, salubritate 1775437
posta, telefon, telex,radio, televizor 264438
materiale pentru curatenie 607443
alte materiale si prestari servicii 1273576
materiale si prestari servicii cu caracter functional 2021522
obiecte de inventar 5210006
reparatii curente 7850164
transport si alte chelt de deplasare 2363087
carti si publicatii 325625
cheltuieli cu subcontracte de cercetare 4749980
Alte cheltuieli (perfectionare, protocol, pretectia muncii,alte taxe) 5063466
Burse si alte transferuri 11164343
Cheltuieli de capital 55257090
TOTAL 206.012.368

 


2006

Categoria de cheltuiala RON
Cheltuieli de personal 82.539.956
Cheltuieli materiale si servicii, din care: 30.467.284
drepturi cu caracter social 742155
Hrana 1570700
medicamente si materiale sanitare 184235
incalzire+iluminat 5628358
apa, canal, salubritate 1566053
posta, telefon, telex,radio, televizor 263229
materiale pentru curatenie 407490
alte materiale si prestari servicii 1220594
materiale si prestari servicii cu caracter functional 2311102
obiecte de inventor 2470805
reparatii curente 6643406
transport si alte chelt de deplasare (din 2006) 1727363
carti si publicatii 398417
cheltuieli cu subcontracte de cercetare (din 2006) 1492312
Alte cheltuieli (perfectionare, protocol, pretectia muncii,alte taxe) 3841065
Burse si alte transferuri 8210130
Cheltuieli de capital 38173731
TOTAL 159.391.101

 


2005

Categoria de cheltuiala 2005
Cheltuieli de personal 67.195.360
Cheltuieli materiale si servicii, din care: 20.210.567
drepturi cu caracter social 831580
hrana 1164487
incalzire+iluminat (din 2006) 2828160
iluminat 1751160
apa, canal, salubritate 1501290
posta, telefon, telex,radio, televizor 233650
materiale pentru curatenie 329590
alte materiale si prestari servicii 2084080
materiale si prestari servicii cu caracter functional 2393530
obiecte de inventar 1508350
reparatii curente 3970580
reparatii capitale 280770
carti si publicatii 424030
Alte cheltuieli (perfectionare, protocol, pretectia muncii,alte taxe) 909310
Burse si alte transferuri 7033740
Cheltuieli de capital 6532470
TOTAL 100.972.137

 


2004

Categoria de cheltuiala MII LEI
Cheltuieli de personal 597.623.365
Cheltuieli materiale si servicii, din care: 171.358.478
drepturi cu caracter social 5251093
hrana 9487994
medicamente si materiale sanitare 1012
incalzire 23737337
iluminat 16118721
apa, canal, salubritate 13033647
posta, telefon, telex,radio, televizor 2285960
materiale pentru curatenie 3127901
alte materiale si prestari servicii 15122317
materiale si prestari servicii cu caracter functional 19737278
obiecte de inventar 17127145
reparatii curente 35864178
reparatii capitale(din 2006 chelt de capital) 4309915
carti si publicatii 2393726
Alte cheltuieli (perfectionare, protocol, pretectia muncii,alte taxe) 3760254
Burse si alte transferuri 66014110
Cheltuieli de capital 66800588
TOTAL 901.796.541