Metodologia cadru de organizare a referendumului la nivelul Universității pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului

Data și locul de desfășurare a referendumului: 11 iunie 2015, Sala Senat, în intervalul orar 8.00 – 20.00

Componența Biroului Electoral al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

  • Lector univ. dr. Septimiu Panainte – membru
  • Prof. univ. dr. Vasile Cocriș – membru
  • Prof. univ. dr. Constantin Zălinescu – membru
  • Prof. univ. dr. Gheorghe Fârte – membru
  • Prof. univ. dr. Dumitru Alexandroaei – membru
  • Student Iulian Coțovanu – membru
  • Student Liviu Pădurescu – membru
  • Prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan – membru supleant
  • Lector univ. dr. Vlad Rădulescu – membru supleant
  • Student Dumitru Alexandru Aioanei – membru supleant