Expoziția va prezenta realizările cele mai importante ale cercetătorilor și studenților din cadrul facultăților și centrelor de cercetare ale Universitătii „Alexandru Ioan Cuza”.

Această acțiune își propune să reunească cadre didactice, directori de proiect, cercetători și studenți, în scopul promovării rezultatelor din activitatea de cercetare.

Zi și ora: vineri, 24 octombrie 2019, ora 9:00-15:00

Locație: Sala Pașilor Pierduți, corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Invitație

 

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.

 

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”