Societatea Europeană de Fizică (European Physical Society – EPS) a acordat Facultății de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) statutul simbolic de „sit istoric”, în semn de recunoaștere pentru rolul jucat în modelarea lumii fizicii moderne. Cu acest prilej, a fost amplasată o placă bilingvă în clădirea principală a UAIC, dezvelită în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 22 mai 2023, de la ora 10.15, în holul din zona decanatului Facultății de Fizică.

Programul Societății Europene de Fizică „EPS Historic Site” include locuri din Europa și din afara Europei, cu semnificație națională sau internațională pentru dezvoltarea și istoria fizicii. Exemple de astfel de locuri sunt laboratoarele, clădirile, instituțiile, universitățile, orașele asociate cu un eveniment, o descoperire, o cercetare sau un proces, cu una sau mai multe persoane, care au adus contribuții de lungă durată în fizică.

Din punct de vedere istoric, Iașiul a început în fruntea cercetării în fizică, cu descoperiri științifice importante publicate de Dragomir Hurmuzescu: primele rezultate cu privire la imagistica medicală cu raze X și experimente cu raze X (1896-1906) și prima lucrare științifică care descrie efectul câmpului magnetic asupra reacțiilor chimice. Un alt reper istoric este primul calcul corect al magnetonului teoretic, constanta fizică folosită și în prezent pentru a descrie momentul magnetic al unui electron, calcul efectuat de către Ștefan Procopiu (1912-1913). În plus, din 1849, Teodor Stamati și mai târziu Ștefan Procopiu au efectuat observații sistematice asupra geomagnetismului în România. Tot în 1849 a fost publicat și primul manual de fizică în limba română.

De la întemeierea Universității predarea fizicii a fost efectuată la Facultatea de Filosofie. În anul 1864 a fost înființată Facultatea de Științe axată pe Fizică, Matematică și Științe ale Naturii, cu o Școală de Electricitate lansată în 1910. Învățământul și cercetarea în Fizică au parcurs un drum lung de atunci, devenind o Facultate distinctă la UAIC în anul 1962.

Inițiativa EPS de a identifica situri istorice ale fizicii are obiectivul ambițios de a crește conștientizarea că nu numai patrimoniul cultural artistic și patrimoniul natural ar trebui păstrate pentru omenire, dar și moștenirea culturală științifică.

În acest moment sunt incluse în program 70 de situri, din 25 de țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Irlanda, Israel, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii. Din România, Platforma de Fizică de la Măgurele a mai fost recunoscută în anul 2017 de către Societatea Europeană de Fizică drept sit istoric.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul EPS: https://www.eps.org/page/distinction_sites

Contact:

Prof.univ.dr.habil. Cristian Enăchescu, decan (cristian.enachescu@uaic.ro, + 40 232 201102 int. 2543)

Conf.univ.dr.habil. Ionuț Topală, prodecan        (ionut.topala@uaic.ro, + 40 232 201102 int. 2188)