Competiție 2018 – Apel proiecte/granturi IUCN Dubna 2019

 

La data de 1 noiembrie 2018 a fost lansat apelul pentru propuneri de granturi și de proiecte în cadrul cooperării științifice între România și IUCN Dubna pe anul 2019, termenul de depunere a acestora fiind 14 decembrie 2018.

Începând cu prezentul apel, transmiterea propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN se va face centralizat pe instituție (în cazul unui consorțiu, instituție coordonatoare), fiind necesară desemnarea la nivelul acesteia a unui responsabil pentru cooperarea științifică cu IUCN Dubna.

Un alt element de noutate îl reprezintă limitarea la maxim o propunere de grant și maxim o propunere de proiect, din partea unei instituții (coordonatoare), pe o temă din Planul tematic al IUCN.

Propunerile de granturi și de proiecte cu IUCN se vor transmite centralizat pe instituție, de către responsabilul desemnat pentru cooperarea științifică cu IUCN, în format electronic (email sau filetransfer) la adresa jinr@ifa-mg.ro.

Solicitarea de finanțare va cuprinde:

  • Adresa însoțitoare din partea reprezentantului legal al instituției;
  • Anexa nr. 1 – Lista propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN (în format editabil);
  • Anexa nr. 2  – Propunerile de granturi și de proiecte cu IUCN (câte un fișier de tip arhivă zip/rar pentru fiecare propunere, conținând formularul completat și CV-urile participanților).

Instrucțiunile de depunere a propunerilor de proiecte/granturi și formularele editabile sunt disponibile la adresa http://www.ifa-mg.ro/jinr/.

Informații suplimentare pot fi obținute prin e-mail, la adresa jinr@ifa-mg.ro, respectiv de pe pagina web a competiției.

 

Persoana de contact UAIC
Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică
Cristina ȚOPA
cristina.topa@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1382

Institutului Comun pentru Cercetare Nucleară (JINR) din Dubna, Rusia, este un centru de cercetare internaţional pentru ştiinţele nucleare, stabilit prin Convenţia semnată la 26 martie 1956 la Moscova de către statele fondatoarec
România participă, pe baza semnarii Cartei JINR (ratificată de România prin Legea 49/1994), în toate formele de activităţi, de la cercetarea fundamentală în domeniul fizicii nucleare, particule elementare şi materie condensată, fizica aplicata şi a dezvoltare tehnologica.
Principalele domenii de activitate JINR sunt studii teoretice şi experimentale în domeniul de fizica particulelor elementare, fizica nucleară şi fizica materiei condensate. Programul de cercetare de JINR vizează Obţinerea unor rezultate ştiinţifice importante.
În prezent, Institutul are opt laboratoare:
  • Laboratorul de Fizica Teoretica Bogoliubov,
  • Laboratorul Veksler-Baldin de Energii înalte, Laboratorul de Fizica Particulelor,
  • Laboratorul de probleme nucleare Dzhelepov,
  • Laboratorul Flerov de Reacții Nucleare,
  • Laboratorul Frank de Fizica neutronilor ,
  • Laboratorul de Tehnologia Informației,
  • Laboratorul de Biologie radiațiilor.
Pentru informații suplimentare, consultați următoarele pagini web: