HOTĂRÂRILE SENATULUI EXTRAORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
din data de 10 martie 2022 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Andreea Diana Crăciun
– Stud. Alexandra Ioana Popa

2. Hotărâre cu privire la aprobarea modalității de desfășurare a activităților didactice, stabilind următoarele:

o Toate facultățile vor reveni la activități didactice cu prezență fizică până cel târziu pe data de 04.04.2022. Până la această dată se vor face demersurile necesare desfășurării în bune condiții a activităților didactice cu prezență fizică (elaborare orar, cazări studenți, pregătirea spațiilor pentru activitatea didactică, etc.). Perioada de tranziție de la sistemul online la activități cu prezență fizică este 09.03.2022 – 04.04.2022.

o Activitățile didactice care în mod obligatoriu se desfășoară față în față vor fi transmise în mod concomitent și online pe durata perioadei de tranziție.

o Activitățile didactice care nu pot fi desfășurate în mod corespunzător (în format fizic) în perioada de tranziție, vor fi recuperate până la sfârșitul semestrului al II-lea, al anului universitar 2021 – 2022. Fiecare facultate va transmite până la data de 04.04.2022, la Rectorat, graficul de recuperare a activităților didactice, care se va decide de către Consiliile Facultăţilor.

o Pentru situaţiile speciale, de ordin medical sau social, în care un student nu poate participa constant la activităţile didactice, din cauza trecerii de la activitatea didactică în regim online la activităţi didactice cu prezenţă fizică, în vederea asigurării calităţii actului educaţional, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate în perioada de tranziție, cadrele didactice pot oferi soluţii alternative corelate unor trasee flexibile de învăţare (blended learning, sarcini de lucru suplimentare, etc.). Prevederea vizează studenţii facultăţilor care au desfăşurat activităţi didactice exclusiv online până la data de 09.03.2022.