1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Monica Chicuș
– Stud. Roxana Bălteanu

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Desfășurare a Activității de Cercetare Științifică în Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru următoarele structuri:
• Facultatea de Biologie
• Facultatea de Chimie
• Facultatea de Drept
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
• Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
• Facultatea de Fizică
• Facultatea de Geografie şi Geologie
• Facultatea de Informatică
• Facultatea de Istorie
• Facultatea de Litere
• Facultatea de Matematică
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
• Facultatea de Teologie Romano – Catolică
• Facultatea de Teologie Ortodoxă.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a departamentelor din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus doamnei prof. univ. dr. Doina Balahur – Dobrescu, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradației de merit pentru personalul didactic din cadrul Facultății de Drept, pe o perioadă de cinci ani.

7. Hotărâre cu privire la validarea noii componențe a Consiliului Școlii Doctorale de Geoștiințe, după cum urmează:
Președinte: Prof. univ. dr. Alexandra Raluca Iordan – Directorul Școlii Doctorale
Membri: Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu
Prof. univ. dr. habil. Dan Dumitriu
Prof. univ. dr. Ioan Ianoș – Personalitate științifică din afara Școlii Doctorale
C.S. I dr. Ioan Seghedi – Personalitate științifică din afara Școlii Doctorale

8. Hotărâre cu privire la validarea alegerii reprezentanților studenților în Senatul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

o Stud. Daniela – Adriana Tanasă – reprezentantul studenților cu statut de interimar, pe o perioadă de 90 de zile, din partea Facultății de Biologie;
o Stud. Patriciu Roșață – reprezentantul studenților din partea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor;
o Stud. Miruna Grigoraș – reprezentantul studenților din partea Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice;
o Stud. Mădălin Florea – reprezentantul studenților cu statut de interimar, pe o perioadă de 90 de zile, din partea Facultății de Informatică;
o Stud. Bianca Artene – reprezentantul studenților din partea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației;
o Stud. Andreea Gavrilă – reprezentantul studenților cu statut de interimar, pe o perioadă de 90 de zile, din partea Facultății de Matematică;
o Stud. Corneliu Iulian Sava – reprezentantul studenților cu statut de interimar, pe o perioadă de 90 de zile, din partea Facultății de Teologie Romano – Catolică.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de evaluare a candidaturilor pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante, propuse de Facultatea de Chimie, din cadrul proiectelor de cercetare coordonate de cadre didactice ale Facultății de Chimie, după cum urmează:

• Președinte: Prof. univ. dr. Aurel Pui
• Membri titulari: Prof. univ. dr. habil. Mihail – Lucian Bîrsă
Conf. univ. dr. Mircea – Odin Apostu
• Membri supleanți: Prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene
Conf. univ. dr. Doina Lutiuc

10. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării nivelului de studii gimnaziale în cadrul Școlii “Junior”.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de evaluare a candidaturilor pentru ocuparea postului de Cercetător Științific, poziția 2, perioadă determinată de 12 luni, cu jumătate de normă, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare “Cum se realizează transformarea senzorial – motrică a informației tactile pentru acțiunile naturalistice cu scop precis?”, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE2019-1699, TE 32/2020, după cum urmează:

• Președinte: CS II dr. Georgiana Juravle, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
• Membri: Prof. univ. dr. Andrei Holman, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Conf. univ. dr. Ștefan Boncu, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. Nicoleta Popa, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. Loredana Gherasim, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
• Membru supleant: Conf. univ. dr. Camelia Soponaru, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a posturilor de ACS, poziția 6 și poziția 7, pe perioadă determinată, scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare “Accelerarea ionică intensificată prin iradiere cu laser a straturilor speciale de polimeri subțiri care conțin nanoparticule”, cu acronim ENIAN, contract de finanțare nr. FAIR_09/24.11.2020.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea constituirii unei Comisii de Etică a cercetării la nivelul Institutului de cercetări Interdisciplinare, după cum urmează:
• Președinte: CS II dr. Cristina Ciomaga
• Membri: CS III dr. Georgiana Bulai
CS II dr. Simona Mitroiu
CS II dr. Viorica Vasilache
CS III dr. Liviu Petcu

14. Hotărâre cu privire la aprobarea completării art. 5 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, cu următorul paragraf, după cum urmează:
“În sesiunea iunie-iulie 2021, atât Proba 1 cât și Proba 2 din cadrul examenului de finalizare se vor desfășura on-line. Prin derogare de la prevederile alineatului a) ale prezentului articol, în sesiunea iunie-iulie 2021, Proba 1 a examenului de finalizare va fi probă orală, în acord cu procedurile pentru examenele de finalizare de la alte programe de studii.”

15. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către doamna Arseni (Iancu) Adina Maria, absolventă a Facultății de Filosofie și Științe Social Politice, specializarea Științe Politice, la Universitatea „Hyperion” din București, Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii, specializarea Științe Politice, în sesiunea iulie 2021.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către doamna Adam Anișoara absolventă a Facultății de Drept, specializarea Drept, la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Drept și Științe Administrative, specializarea Drept, în sesiunea iulie 2021.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Asistență Socială, aferentă programului de studii universitare de licență Asistență Socială, IF, în limba română, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

18. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Asistență Socială, aferentă programului de studii universitare de licență Asistență Socială, ID, în limba română, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

19. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării programului de master Educație Fizică Sportivă Școlară, cu diplomă dublă, în parteneriat cu Universitatea Națională “Yury Fedkovych Chernivtsi”din Ucraina, Facultatea de Cultură Fizică și Sănătate Publică.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Riscuri naturale, SIG și teledetecție, în domeniul acreditat Geografie, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite, începând cu anul universitar 2021-2022, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:

o Riscuri naturale, SIG și teledetecție, aferentă programului de studii universitare de master Riscuri naturale, SIG și teledetecție, în limba română, filiala Focșani, IF, 120 de credite de studii transferabile, începând cu anul universitar 2021-2022, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS);

o Riscuri naturale, SIG și teledetecție, aferentă programului de studii universitare de master Riscuri naturale, SIG și teledetecție, în limba română, filiala Focșani, IFR, 120 de credite de studii transferabile, începând cu anul universitar 2021-2022, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

22. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări, ca urmare a modificării denumirii acestor programe de studii, conform Raportului ARACIS din 16.04.2020:

 

Facultatea

Denumirea actuală a calificării Denumirea actuală a programului de studiu aferent Denumirea propusă a calificării Denumirea propusă a programului de studiu aferent (conform Raportului ARACIS din 16.04.2020)
 

 

 

Matematică

Matematică didactică Matematică didactică Matematici fundamentale pentru învățământ Matematici fundamentale pentru învățământ
Matematică didactică și de cercetare Matematică didactică și de cercetare Matematici fundamentale pentru învățământ și cercetare Matematici fundamentale pentru învățământ și cercetare

23. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Probațiune, mediere și asistență socială, aferentă programului de studii universitare de master Probațiune, mediere și asistență socială, IF, în limba română, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

24. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Supervizare și planificare socială, aferentă programului de studii universitare de master Supervizare și planificare socială, IF, în limba română, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

25. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Familia și managementul resurselor familiale, aferentă programului de studii universitare de master Familia și managementul resurselor familiale, IF, în limba română, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).