HOTĂRÂRILE  SENATULUI EXTRAORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
din data de 09 iunie 2022

adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Marin Fotache
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Diana – Maria Crăciun
– Stud. Alexandra Popa

2. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă, pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, respectiv pentru românii de pretutindeni, pentru admiterea la studii universitare de licență, în anul universitar 2022 – 2023.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă, pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European, și ai Confederației Elvețiene, respectiv pentru românii de pretutindeni, pentru admiterea la studii universitare de master, în anul universitar 2022 – 2023.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2022 – 2023.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării locurilor cu taxă pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene și pentru românii de pretutindeni, bursieri ai statului român și cetățeni străini din state terțe UE, admiși pe cont propriu valutar.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de transformare digitală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2022-2027).

7. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării și a demarării procedurilor ARACIS în vederea încadrării programului de masterat în limba engleză Business Administration in E-sports, în domeniul de acreditat Administrarea Afacerilor, la forma de învăţământ cu frecvenţă, având la bază acordul de parteneriat încheiat între Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Informatică, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Drept.

8. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Prof. univ. dr. Costel Istrate, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate.

9. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Conf. univ. dr. Bogdan – Constantin Ungurean, la Școala Doctorală în Știința Sportului și Educației Fizice, în domeniul de studii universitare de doctorat Știința Sportului și Educației Fizice.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea completării admiterii, sesiunile iulie și septembrie 2022, cu programul de studii Istorie, licență, ID – Filiala Focșani, cu rezerva primirii autorizării de funcționare provizorie:

Nr. crt. Facultatea Domeniul Specializări/

Programe de studii

Condiții de admitere (calculul mediei de admitere, discipline de admitere, criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie Taxa de înscriere Taxă de școlarizare pentru anul I, anul univ. 2022/2023 Nr. locuri solicitate pentru români
1. Istorie Istorie Istorie, licență, ID Focșani 1.   Medie de admitere:

100% media examenului de bacalaureat

2. Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie de admitere:

a. Media anilor de studii din liceu

b. Nota la Limba Română (proba scrisă) de la bacalaureat

 

150 lei 2200 lei 25 cu taxă