cursul privind managementul proiectelor în cadrul programului Orizont 2020, organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC”

23 noiembrie 2018

Cursul va fi oferi o perspectivă practică asupra pregătirii unei  aplicații pentru programul Orizont 2020. Întâlnirea se adresează atât cercetătorilor din domeniul științelor reale, cât și celor din domeniul științelor umaniste, indiferent de nivelul de experiență.

Cursul va fi susținut de Cristina Anania, director adjunct la Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană-ROSTeu din Bruxelles. De asemenea, cercetători și cadre didactice de la UAIC vor  prezenta exemple de bune practici în managementul proiectelor de cercetare științifică finanțate prin FP7 și Orizont 2020.

 

Descărcați documentele evenimentului aici!

Agenda evenimentului

Invitație

Formular de înscriere

 

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”