În perioada 5-7 septembrie 2016 vor avea loc înscrierile pentru ciclurile de licență și masterat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, la facultățile și specializările la care au rămas locuri disponibile după admiterea din iulie.

În total, vor fi scoase la concurs 392 locuri la buget pentru ciclul de licență și 445 locuri la buget pentru ciclul de master.

Facultatea de Drept este singura facultate care, deoarece a ocupat toate locurile în sesiunea precedentă, nu va organiza concurs de admitere nici pentru ciclul de licență nici pentru cel de masterat. De asemenea, pentru licență nu se va organiza admitere nici la Facultatea de Educație Fizică și Sport și nici la Informatică.

Candidații români de pretutindeni (din Republica Moldova) pentru ciclul de licență vor avea la dispoziție 5 locuri la buget (cu bursă), 4 locuri buget (fără bursă) și 22 locuri cu taxă.

Candidații de etnie romă pot ocupa unul dintre cele 19 locuri la buget și 11 locuri la taxă care le sunt alocate pentru această sesiune de admitere, pentru ciclul de licență.

Informații detaliate privind admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot fi găsite pe site-ul dedicat admiterii: admitere.uaic.ro