Studenții cazați în căminele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se vor putea decaza în perioada 18 mai – 12 iunie 2020. Decazarea se va face conform programărilor stabilite pentru fiecare cămin și cameră în parte, după cum urmează:

Studenții care, din motive obiective, nu pot respecta data programată, sunt rugați să contacteze administratorul de cămin prin e-mail, pentru a fi reprogramați fie pentru o altă zi din perioada 18.05.2020-12.06.2020, fie pentru o zi din perioada 15 – 30 iunie 2020.

Intervalul orar în care studenții se pot decaza este 8.00 – 18.00 pentru perioada 18.05.2020 – 22.05.2020 iar pentru restul perioadei, 8.00 – 16.00. Pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale decazările se vor efectua în intervalul 9.00 – 15.00. Timpul maxim recomandat pentru decazare este de două ore.

Decazarea poate fi făcută și de o altă persoană, cu condiția ca titularul contractului de cazare să comunice administratorului de cămin, prin e-mail, datele de identificare ale persoanei care va efectua decazarea.

Pentru restituirea diferenței tarifului de cazare, studenții vor transmite administratorului de cămin, prin e-mail, o copie după extrasul de cont (emis pe numele titularului contractului de cazare).

Înainte de decazare, studenții care nu au achitat tariful de cazare pentru toată perioada în care au locuit în cămin (până la data în care au părăsit camera) au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății:

  • RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași, cod fiscal 4701126
  • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară – LEI

În timpul decazării, angajații, studenții și persoanele însoțitoare vor purta mănuși și mască de protecție, se va păstra o distanță socială de minim 1,5 m, și se vor dezinfecta mâinile la intrarea în cămin. Pe parcursul decazării este recomandată spălarea mâinilor cu apă și săpun ori de câte ori este nevoie.

La cerere, studenții au posibilitatea să își lase în cămine aparatele electrocasnice (etichetate și igienizate), până cel târziu la data de 30 septembrie 2020.

Adresele de e-mail ale administratorilor de cămine sunt publicate AICI. Pentru mai multe informații studenții pot contacta Serviciul Administrare Cămine și Cantine.