Dileme digitale în științele umaniste. Probleme de programare în filologia digitală

Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de 28 octombrie 2023, în Sala Senatului, începând cu ora 10, seminarul științific cu titlul ”Dileme digitale în științele umaniste. Probleme de programare în filologia digitală”.

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare oferă cadrul promovării unui climat organizațional favorabil colaborării și cooperării. În acest context, vă invităm să participați la acest eveniment care are ca scop dezvoltarea de idei de proiecte multidisciplinare, în vederea împărtășirii de cunoștințe și dialog cu invitați de prestigiu. Invitatul acestei sesiuni este domnul Vladimir Agrigoroaei, cercetător afiliat la Centre National de la Recherche Scientifique / Centre d’études supérieures de civilisation médiévale UMR 7302, Poitiers.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere și să îl transmiteți până pe 27 octombrie a.c. la adresa: diana.lina@uaic.ro.

» Invitație UAIC

» Agenda

» Formular de înscriere

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021