ZIUA CERCETĂTORULUI LA UAIC 2023

Cu prilejul sărbătoririi a 163 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de 25 octombrie a.c. expoziția științifică ”Ziua cercetătorului la UAIC”. Comunicările de anul acesta au scopul de a populariza în rândul personalului academic bune practici în domeniul coordonării și implementării proiectelor de cercetare. Manifestarea, care reunește cadre didactice și cercetători, va cuprinde prezentări ale unor proiecte de cercetare aflate în implementare, din domeniile: științele exacte, științele vieții, mediului și ale pământului, respectiv din științele umaniste și sociale.
Evenimentul își propune să reunească cadre didactice, cercetători, studenți și reprezentanți ai publicului larg, urmărind promovarea rezultatelor obținute din activitatea de cercetare.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Locul de desfășurare: Sala de conferințe 2, la Casa Universitarilor

Data și intervalul orar: 25 octombrie 2023, 10:00-14:00

Date de contact: CSII dr. Mihaela Mocanu (mocanu.mihaela@uaic.ro)

» Invitație UAIC

» Agenda

 


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021