Stagii de studiu – înainte de selecție

PAȘI ÎNAINTE DE SELECȚIE

1. Participă la selecţia organizată de facultatea ta (de consultat avizierul facultății).

2. Consultă programa academică a universității în cadrul căreia vrei să efectueză stagiul de studiu. (de intrat pe site-ul universității respective)

3. Întocmește dosarul de candidatură. Acesta cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie);

b. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizezi opţiunile tale de mobilitate (va rămâne la dosarul de selecţie);

c. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție);

d. Declarația-privind-durata-stagiului-Erasmus-efectuat-anterior  (va rămâne la dosarul de selecţie);

e. Extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care ești înmatriculat în momentul selecției. Documentul nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus.

f. Dacă beneficieză de bursă socială trebuie să aduci un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru (adeverință de la secretariat);

Documente suplimentare dacă nu ești cetățean al unui stat membru UE:

– o copie a permisului de ședere;

Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

– proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de tine şi rezultatele aşteptate;

– recomandare din partea unui cadru didactic;

– atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea ta şi care pot constitui un avantaj pentru tine.

4. Contactează coordonatorul Erasmus UAIC pe facultate pentru stagiile de studiu.