În cadrul acestui eveniment se va prezentare oferta de servicii a Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer și se vor dezbate aspectele de interes privind transferul tehnologic în domeniul TIC, spațiu și securitate cu reprezentanți ai mediului de business.

Masa rotundă este organizată prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer, care a fost acreditat ca centru de transfer tehnologic pe domeniul tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, conform Ordinului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr.390/2021.

Acțiunea își propune identificarea de noi modalități de cooperare în scopul susținerii transferului tehnologic și creării de parteneriate pentru cercetare aplicativă și antreprenoriat.

Discuțiile vor fi moderate de dna. prof. univ. dr. Lenuța Alboaie, Directorul Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer.

Evenimentul se va desfășura online, pe platforma ZOOM începând cu ora 12:00 (Agenda), în data de 5 martie 2022.

Coordonatele online ale întâlnirii sunt:

Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere și să îl transmiteți la adresa: diana.lina@uaic.ro.

» Invitație UAIC
» Invitație firme
» Agenda
» Formular de înscriere

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021