Prezentarea programelor de Masterat și Doctorat de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

pentru anul academic 2019-2020

Standurile vor putea fi vizitate în zilele de 8 și 9 mai în intervalul orar 10.00-15.00 în fața corpului A al Universității

Evenimente organizate de Facultăți pentru promovarea ofertei de Masterat și Doctorat

8 – 9 mai 2019, Facultatea de Biologie, Corp B

Microscopul și explorarea lumii vii, etaj 1, hol Decanat – Expoziție de fotografie microscopică, Lector dr. Anca-Narcisa Neagu

8 mai

Conservarea biodiversității sau cum să mergi la ”birou” în natură – studiu de caz al unui proiect de mediu: prezentarea programului de studii masterale Conservarea biodiversității – masă rotundă.

Sala 460B: ora 10. Coordonatori: Prof. dr. Ștefan Zamfirescu & Lector dr. Constantin Ion.

Programul de studii masterale Biotehnologii microbiene și celulare – oportunități și perspective în dezvoltarea carierei profesionale: prezentarea programului de studii masterale Biotehnologii microbiene și celulare – masă rotundă.

Sala 236B, ora 11. Coordonatori: Prof. dr. Simona Dunca & Prof. dr. habil. Marius Ștefan.

9 mai

Prezentarea programului de studii masterale Genetică moleculară – masă rotundă.

Sala 382B: ora 12, Coordonator: Lector dr. Mirela Cîmpeanu.

Consultanță de mediu: oportunități și perspective: prezentarea programului de studii masterale Consiliere de Mediu – masă rotundă.

Sala 378B, ora 14. Coordonator: Conf. dr. Carmen Gache.

9 mai

Specializarea prin doctorat: prezentarea Școlii Doctorale de Biologie – Echipe și direcții de cercetare. Invitați – conducători de doctorat & doctoranzi în stagiu & tineri cercetători – masă rotundă.

Sala 236B, ora 13. Coordonator: Prof. dr. habil. Marius Ștefan.

8 mai

12.00 – Prezentarea tematicii de cercetare din cadrul facultății, sub sloganul „Te învățăm să faci chimie!”, şi a ofertei educaționale pentru nivelul de master urmate de vizitarea laboratoarelor de cercetare

Prezintă Prof.dr. Aurel Pui, Decanul Facultății de Chimie

Sala de Consiliu sau Laborator 20 (în funcție de numărul participanților)

9 mai

12.00 – Prezentarea Oferta educaţională pentru programul de studii universitare de doctorat în domeniul CHIMIE la Şcoala Doctorală de Chimie din cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (IOSUD-UAIC) – Programul de Doctorat în Chimie prin provocările şi oportunităţile oferite (cercetare şi studiu independent pentru a-ţi descoperi creativitatea, potenţialul pentru excelenţa ştiinţifică, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a competenţelor care să îţi asigure succesul în dezvoltarea carierei prin accesarea unor poziţii populare precum cadru didactic universitar, cercetător, specialist în agenţiile de profil etc.) urmată de vizitarea unui laborator de cercetare;

Prezintă: Director Şcoală Doctorală, Prof.dr.habil. Cecilia Arsene şi studenţi doctoranzi în stagiu, Director Centru CERNESIM, Prof.dr.habil Romeo Olariu

Sala de Consiliu sau Laborator LAICA (în funcție de numărul participanților)

9 mai 2019

14.00-15.00: Aspecte de noutate în cercetarea criminalistică (Workshop)

Locația: Laboratorul de criminalistică

8 mai

10-14: Să ne informăm asupra ofertei FEAA. Sesiune Q&A.

Coordonator: prof. dr. Cristian Popescu

Loc desfășurare: hol FEAA

9 mai

10-12: Conferinta: Occidentul, de la morală competitivității la morala cheltuielilor sociale.

Lector: Lucian Croitoru, BNR

Loc de desfașurare: sala B 417, corp B

12-14: Prezentarea programelor de master FEAA. Sesiune Q&A.

Coordonator: prof. dr. Cristian Popescu

Loc desfășurare: Amfiteatrul B1

14-16: Prezentarea Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor

Coordonator: prof. dr. Adriana Zaiț

Loc desfășurare: Amfiteatrul B1

9 mai

14-15: Studiile post universitare (Master si Doctorat) – oportunitati antreprenoriale pentru absolventii de educatie fizica si sport si kinetoterapie.

Coordonator: Lect. dr. Florin Nichifor

Loc desfășurare: Sala DEF1

8 mai

12.00-14.00: Excelență în sociologie și asistență socială – Dezbatere și sesiune de Q&A. Coordonator: Conf.univ.dr. Romeo Asiminei, Sala D1

16.00-17.00: La ce să mă aștept de la masterul de Relații Publice și Publicitate – Discuție despre noile materii și perspectivele de angajare după absolvire, precum și sesiune de Q&A. Coordonator: Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Sala D1

17.00 -19.00: Tehnici de copywriting pentru revitalizarea unui brand cu tradiție -Workshop Coordonator: Lect.univ.dr. Ioana Grancea, Sala D1

9 mai

12.00 – 14.00: Filosofia – încotro? – Dezbatere și sesiune de Q&A.

Coordonator: Prof.univ.dr. Petru Bejan, Sala II8

14.00 -16.00: Politici publice șii Dezvoltare Internațională – necesitatea Profesionalizării -Dezbatere și sesiune de Q&A.

Coordonator: Prof.univ.dr. Virgil Stoica, Sala D1

9 mai

12.00 – 13.00: Prezentarea specializării de masterat Metode Fizice Aplicate în Kinetoterapie și Recuperare Medicală – oferta educațională, absolvenți și piața muncii

Prezintă: Lect.univ. dr. Ionut Topala, Sala L1 (intalnire la stand).

8 mai

14.00: Prezentare Mastere Geografie

Locatie: Departamentul de Geografie, Amf. B8, etaj 3, Corp B

Sef lucr. dr. Mihai BULAI

14.00: Prezentare Mastere Geologie

Locatie: Departamentul de Geologie, Amf. B6, etaj 2, Corp B

Sef lucr. dr. Dan ASTEFANEI

9 mai

11.00: Prezentare Mastere Geografie

Locatie: Departamentul de Geografie, Amf. B8, etaj 3, Corp B

Sef lucr. dr. Mihai BULAI

11.00:  Prezentare Mastere Geologie

Locatie: Departamentul de Geologie, Amf. B6, etaj 2, Corp B

Sef lucr. dr. Dan ASTEFANEI

9 mai

9.00-10.00: Conferință deschisă: Master yourself in Computer Science & Information Technologies! – learn all about our Master& PhD offers

Aula Magna Mihai Eminescu, Corp A

9 mai

11.00 – 12.00 Prezentarea programelor de master, Sala H1

Prof.univ.dr. Laurentiu Rădvan

12.00 – 13.00 Prezentarea Scolii Doctorale, Sala H1

Prof.univ.dr. Lucrețiu Bârliba

8 mai

0-15, Catedra de Slavistică, Corp A, etaj II – Prezentarea (experienței) programului de studii masterale, specializarea
Limbi, literaturi și civilizații străine: culturologie slavă și limbi slave aplicate. Prezentarea ofertei academice, a oportunităților de studiu în programul Erasmus + și a șanselor de angajabilitate pentru masteranzi;

Masteratul de Lingvistică generală şi românească:

10.00-12.00 Vizită ghidată BCU şi prezentare „Teoria cadrelor semantice”, BCU – Conf.dr. Ioan MILICĂ

Masteratul de Literatură română şi hermeneutică literară:

10.00-14.00: Colocviul de literatură română şi hermeneutică literară, Amfiteatrul III.12

Lect. dr. Loredana CUZMICI şi prof. dr. Antonio PATRAŞ (coordonatori),

Masteratul de Literatură universală și Comparată:

13.00: Prezentarea programului de studiu al masteratului de Literatură universală și comparată, Sala ”Ioan Constantinescu” – Lect.dr. Sorin MOCANU

9 mai

Masteratul de Studii francofone:

11.00: Prezentarea masteratelor „Studii francofone” si „Traduceri si terminologie”- conf.dr. Cristina PETRAȘ si conf.dr. Mihaela LUPU

Masteratul de Limbi, literaturi și civiliații străine (spaniolă):

10.00: Prezentarea ofertei de studiu a specializarii Spaniolă din cadrul programului de masterat Limbi, literaturi și civilizații străine, Lectoratul de spaniolă – Conf. dr. Alina Țiței

12-14, Sala LMA, Corp A, etaj III – Întîlnirea candidaților la Masterat cu studenții din Anul III, specializarea, Rusă.

8 mai

13.00: Prezentare programe de master, Amfiteatrul Al. Myller.

9 mai

14.00: Curs deschis intitulat „Matematici financiare”, Amfiteatrul Al. Myller.

9 mai

14.00: Masa rotundă ”Investim în educația timpurie, Investim în viitor! Necesitatea spațiilor inovatoare de învățare în educația timpurie”

  • Pentru masteratul „Educaţie timpurie”
  • Sala R110
  • Persoana care va coordona masa rotundă este conf. dr. Gianina-Ana Massari

16.00: Dezbatere: Pasiune și carieră în educația timpurie și învățământul primar (prezentarea programelor de studiu ale masteratelor „Educaţie timpurie” și  „Didactici Aplicate pentru Învățământul Primar” și prezentarea proiectelor de dezvoltare și cercetare derulate)

  • Pentru masteratele „Educaţie timpurie” și  „Didactici Aplicate pentru Învățământul Primar”
  • Sala R110
  • Persoanele care vor coordona masa rotundă sunt: conf. dr. Gianina-Ana Massari si lect. dr. Florentina Manuela Miron

8-9 mai

10.00-16.00: Expozitie de Arta Sacra, intitulata „Crez iconografic” – Editia a X-a

Holul central al Facultatii de Teologie Ortodoxa

8 mai

13.00-14.00: Citește o carte vie din biblioteca Masterului „Familia creștină”!

Sala T11, Facultatea de Teologie Ortodoxă

9 mai

11.00: Religia în dialog cu provocările lumii contemporane – Prelegerea susținută de conf.univ.dr.pr. Ștefan Lupu

Amfiteatrul A 14, corp A