Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, reunit în ședință extraordinară, vineri, 15 ianuarie, a votat o nouă metodologie de organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Noua metodologie nu mai conține prevederea conform căreia „Studenţii aleşi în Consiliile facultăţilor şi cei propuşi pentru Senat trebuie să fi obţinut cel puţin media 8.00 la admiterea în ciclurile de studii sau în anii anteriori şi să fi promovat integral examenele”.

Metodologia nouă a fost adoptată cu majoritate de voturi.

Calendarul pentru alegerea reprezentanţilor profesorilor a rămas neschimbat, în timp ce calendarul pentru funcțiile de reprezentare ale studenților a suferit o ajustare:

  • 18-19 ianuarie 2016: depunerea candidaturilor studenţilor la secretariatele facultăţilor;
  • 20-22 ianuarie 2016: exprimarea votului studenţilor.

Şedinţa pentru votarea unei noi metodologii a fost convocată după ce regulamentul vechi a fost contestat în instanță de către o asociație studențească şi în consecinţă, până la pronunțarea hotărârii, prevederile documentului erau suspendate. Acest lucru împiedica desfășurarea alegerilor atât pentru studenții, cât și pentru profesorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Reprezentanţii studenţilor au votat în unanimitate împotriva eliminării criteriului referitor la media 8. Marian Dalban, reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii, a declarat că: „Opțiunea de azi a studenţilor din Senatul Universităţii a fost în favoarea menţinerii mediei opt dintr-un motiv etic şi moral. Considerăm că această medie nu este una imposibil de obţinut, iar reprezentanţii studenţilor ar trebui să se bazeze pe anumite principii şi valori morale. Îmi pun întrebarea cum ar putea un student care nu vine la cursuri să îşi reprezinte colegii pe care nu îi cunoaşte şi să vorbească despre probleme pe care nu are cum să le afle.”

Votul studenţilor din Senat împotriva noii metodologii a avut loc în urma unor întâlniri cu studenţii din consiliile facultăţilor, dar şi din asociaţiile studenţeşti. „În urma acestora, am primit mandatul de a vota împotriva noii metodologii, deoarece toţi studenţii cu care am discutat au fost de acord că performanţa academică şi autonomia universitară nu sunt negociabile” a precizat Alexandru Aioanei, reprezentantul studenţilor în Biroul Senatului.