În contextul pandemiei COVID-19 și al măsurilor de prevenire luate atât la nivel național, cât și la nivel instituțional, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a luat o serie de decizii care facilitează și încurajează desfășurarea preponderent online a admiterii pentru anul universitar 2020/2021. În perioada 13-18 iulie, candidații se vor putea înscrie electronic, pe site-ul inscriere.uaic.ro și fizic, la sediul Universității. La admiterea din acest an au fost eliminate toate probele scrise, iar probele orale se vor susține online, prin intermediul platformelor audio-video.

La unele facultăți ale UAIC au fost aprobate modificări ale condițiilor de admitere. Spre exemplu, pentru admiterea la studii de licență, Facultatea de Drept a renunțat la testul scris, acesta fiind înlocuit de media anilor de studii din liceu. Candidații care vor opta pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport nu vor mai susține probă sportivă și vor fi admiși pe baza unei medii în care ponderea examenului de Bacalaureat este de 75%. Și Facultatea de Informatică a renunțat la testul scris, urmând să facă admiterea de baza unei medii în care nota la Matematică sau Informatică din cadrul examenului de Bacalaureat va conta în proporție de 75%. De asemenea, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Teologie Ortodoxă precum și Facultatea de Teologie Romano-Catolică au renunțat la probele specifice, admiterea realizându-se doar pe baza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat.

Admiterea la studii de master se va face, la toate cele 15 facultăți ale UAIC, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul, susținute online, va avea o pondere de 40%.

Candidații care doresc să participe la concursul de admitere pentru anul universitar 2020/2021 au posibilitatea de a se preînscrie online, opțiune disponibilă atât candidaților cetățeni români cu domiciliul în România sau în străinătate, cetățenilor statelor membre UE și SEE, cât și candidaților din Republica Moldova sau etnicilor români din celelalte state. Accesând platforma inscriere.uaic.ro, aceștia se pot pregăti din timp pentru admitere. Astfel, candidații pot completa fișa de preînscriere, în care se regăsesc toate informațiile incluse în fișa de înscriere la concursul de admitere, pot formula opțiuni privind programele de studii la care ar dori să fie admiși, pot încărca documente doveditoare privind datele personale, studiile absolvite, rezultatele obținute etc. Dosarele complete vor primi confirmarea preînscrierii și recomandări din partea comisiei de admitere de la nivelul fiecărei facultăți, asigurând timpul necesar corectării unor eventuale erori sau completării dosarului de concurs.

Informații suplimentare despre admiterea 2020 la UAIC se găsesc pe site-ul admitere.uaic.ro și pe site-urile celor 15 facultăți ale Universității.