Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), în calitate de beneficiar, anunţă începerea implementării proiectului cu titlul „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”, cod MySMIS 146058, cofinanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune,       e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-Educaţie, Apel 2.

Obiectivul general al proiectului  îl reprezintă desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru 1600 de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru perioada de implementare a proiectului.

Persoanele din grupul țintă al proiectului, care vor beneficia de tablete, vor fi selectate în conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă ce va cuprinde criteriile de acordare a burselor (sociale și sociale ocazionale) și cerințele din Ghidul solicitantului, aferent apelului de proiecte.

Proiectul va contribui direct la accesul grupului țintă la activitățile didactice prin asigurarea echipamentelor IT mobile, necesare desfășurării învățămantului în mediul on-line și șanse egale în vederea participării la procesul educațional.

Valoarea totală a proiectului este de 2.310.732,48 lei, din care suma de 1.964.122,61 lei reprezintă cofinanţarea Uniunii Europeane din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 11 luni, începând cu data de 30.07.2021 până la 30.06.2022.

Afișul proiectului:Metodologia de selecție grup țintă

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro