Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este un proiect în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod MySMIS 120435.

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea standardelor de calitate și a relevanței ofertei educaționale a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale ca rezultat al consolidării, reabilitării, modernizării și dotării clădirii corpului E.

Valoarea totală a proiectului este de 17.478.080,59 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 17.082.336,84 lei.

Proiectul urmărește creșterea calitativă și cantitativă a spațiului didactic al Universității cu 1806.27 mp, respectiv cu 13 săli de curs și seminar, 1 amfiteatru, 5 spații de birouri pentru cadrele didactice, precum și îmbunătățirea condițiilor de studiu și de cercetare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Perioada de implementare a proiectului este de 46 luni, începând cu data de 01.09.2017 până la 30.06.2021.

Achiziții

Autoritatea contractantă a inițiat achiziția de panouri în cadrul proiectului Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E al Universității.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2020.

Detalii referitoare la achiziție găsiți aici și pe SICAP.

Lista contractelor aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului