Implementarea de măsuri active pentru prevenirea răspândirii infecției COVID 19 în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Implementarea de măsuri active pentru prevenirea răspândirii infecției COVID 19 în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cod MySMIS: 143504, contract nr. 1091/02.03.2022, este un proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, în cadrul apelului POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Obiectivul specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC)

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a gestiona eficient criza sanitară COVID 19.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește dotarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) cu echipamente, dezinfectanți, măști, combinezoane etc., în perspectiva desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-COV-2.

Produsele și echipamentele care urmează să fie achiziționate în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

 • 1 600 de combinezoane medicale de protecţie biologică cu acoperitor de încălţăminte și 80.000 de măști de unică folosință tip IIR medicale pentru 1 600 de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale;
 • 5 sisteme pentru dezinfecţia documentelor şi obiectelor;
 • 16 sisteme pentru decontaminarea continuă a aerului;
 • 45 de nebulizatoare dezinfecţie 3d-decontaminează aer şi suprafeţe;
 • 3 000 de litri de soluție nebulizare;
 • 3 000 de litri de dezinfectant de mâini;
 • 460 de bucăți de folie mâner ușă de diverse mărimi;
 • 10 bucăți folie transparentă mânere;
 • 17 lămpi portabile cu ultraviolete și ozon UV-C 36W sau echivalent;
 • 10 lămpi mobile cu ultraviolete și ozon UV-C 150W sau echivalent;
 • 500 de dozatoare cu senzor care conțin gel dezinfectant.

Prin intermediul acestor achiziții se are în vedere diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în cadrul UAIC, limitarea numărului potențial de cazuri de infecție și, implicit, protejarea sănătății populației.

Valoarea totală a proiectului este de 1.403.202,04 lei, reprezentând finanțarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 01.01.2021 până la 31.12.2022.

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020″

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro