Universitatea „Alexandru Ioan Cuza„ din Iași (UAIC), în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Patrulaterul Facultăților de Drept”, desfășurat în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și finanţat de către Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.

Scopul proiectului „Patrulaterul Facultăților de Drept” este de a diversifica instrumentele de cooperare transfrontalieră la nivelul învățământului superior între România și Republica Moldova.  Facultățile de Drept din cadrul celor patru universități de stat din Bălți, Cahul, Chișinău și Iași vor participa la organizarea a două manifestări științifice (Masa rotundă și Competiția științifică) și a două evenimente socio-culturale (Seara culturală și Competiția sportivă) ce vor fi organizate la Iași în perioada 26-29 octombrie 2023.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Patrulaterul Facultăților de Drept” urmăresc facilitarea comunicării academice între cadrele didactice și studenții din cele patru universități precum și crearea cadrului necesar pentru realizarea unui schimb de experiență, de opinii, care să ducă la dezvoltarea sistemelor educaționale juridice din cele două țări, prin adaptarea acestora la exigențele europene.

Numărul estimat de beneficiari direcţi ai proiectului este de 120 de studenți, cadre didactice și doctoranzi (câte 25 de studenți, doctoranzi, respectiv câte 5 cadre didactice de la fiecare universitate).

Proiectul se derulează la Iași, în perioada mai-noiembrie 2023.

 

Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova