„Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!” – proiect al UAIC pentru elevi și studenți

Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Valoare proiect: 340 000 lei

Manager de proiect: Conf. univ. dr. Oana Ileana MACARI

 

Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România

Valoare proiect: 399 000 lei

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor

Valoare proiect: 600 000 lei

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE

Domeniul 4: Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

Valoare proiect: 170 000 lei

Manager de proiect: Prof .univ. dr. Sorin ANTON

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Valoare proiect: 360 000 lei

Manager de proiect: Lector univ. dr. Andreea URDA

Domeniul 6: Susținerea cercetării de excelență din universități

Valoare proiect: 320 000 lei

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU