UniQualitas: Asigurarea și evaluarea calității la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

DOMENIU VIZAT: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice
Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2023-F-0637

SCOPUL PROIECTULUI: Consolidarea unei culturi instituționale a calității academice la UAIC prin consolidarea procedurală și materială a structurilor de asigurare și evaluare a calității și prin formarea continuă a personalului didactic universitar.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 03.04.2023 – 15.12.2023
BUGETUL GENERAL AL PROIECTULUI: 337.000 lei, din care:
Valoare aprobată ME: 280.000 lei
Valoare cofinanțare: 57.000 lei