Contact

Șef birou: ec. Cristina FĂTU
E-mail: cristina.fatu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1140
Adresa: Bulevardul  Carol I nr. 11
Corp J

Prezentare 

  • Evidența contabilă analitică a taxelor de școlarizare pentru studenții înmatriculați, indiferent de forma de școlarizare ( cursuri de zi, id, postuniversitare);
  • Evidența contabilă analitică a studenților debitori  din tarife de cazare pentru toate căminele universității;
  • Evidența referatelor de necesitate și oportunitate  și a angajamentelor bugetare, precum și urmărirea în permanență a încadrării angajamentelor în  bugetele aprobate;
  • Centralizează și  întocmește  bugetul de venituri și cheltuieli pe universitate,  în baza propunerilor făcute de facultăți, departamente, servicii.

Program de lucru  cu publicul :

Zilnic, în intervalele orare: 10.00– 11.00 și 13.00 – 15.00                                                   

Personal

Manuela PUTINA – evidența taxelor de școlarizare

Telefon: 0232 20 2513

Raluca Elena BORS – întocmirea referatelor de necesitate și a angajamentelor bugetare pe surse de finanțare
Telefon: 0232 20 1140

Daniela ALEXA – evidența taxelor de cazare
Telefon: 0232 20 2513

Cătălina Carmen MANUTA – întocmirea referatelor de necesitate și a angajamentelor bugetare pe surse de finanțare
Telefon: 0232 20 1140

Mihaela HUHULEA – întocmirea referatelor de necesitate și a angajamentelor bugetare pe surse de finanțare
Telefon: 0232 20 1140

Gabriela TUPU – întocmirea referatelor de necesitate și a angajamentelor bugetare pe surse de finanțare
Telefon: 0232 20 1140