Contact

Șef Serviciu: Roxana Elena Popovici

Telefon: 0232-201146

E-mail: roxana.popovici@uaic.ro

Responsabilități:

  • înregistrarea la timp şi corectă în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operaţiunilor patrimoniale;
  • valorificarea scriptică a inventarierii patrimoniului, întocmirea registrului inventar;
  • întocmirea situaţiilor premergătoare pentru depunerea financiare trimestriale;
  • înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale, în funcţie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
  • stabilirea totalului sumelor debitoare şi creditoare, precum şi a soldului final al fiecărui cont;
  • întocmirea balanţei de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare şi creditoare şi totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
  • prezentarea situaţiei patrimoniului şi a rezultatelor obţinute respectiv a activelor şi pasivelor prin bilanţ, precum şi a veniturilor şi a cheltuielilor;
  • respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare şi depunerea la termen a acestora la organele în drept.

Program cu publicul:

Zilnic, între orele 10.00– 11.00 și 13.00 – 15.00

Personal:

Turcanu Daniela – evidența contabilă pentru sursa Cămine-Cantine
Telefon: 201146

Cojocariu Gabriela – evidența contabilă pentru sursele de finanțare ce desfășoară activități economice: Editura, Muzeul de Științe Naturale, Gradina Botanică, Activitate Economică
Telefon: 201146

Loredana Lupulescu – evidența contabilă sursa Venituri proprii, încasări/plăți numerar, taxe școlarizare încasate prin BRD
Telefon: 201146

Hapau Mariana – evidența contabilă sursa Venituri proprii, încasări/plăți trezorerie, evidența manifestărilor științifice și studențești desfășurate din Venituri proprii UAIC
Telefon: 201320

Strimbei Luminița – evidența contabilă sursele Grădinița Junior, Școala Junior, Stațiune Cercetare Piscicolă, Finanțare de Bază, deconturi deplasare interne și externe din sursa de finanțare Venituri proprii
Telefon: 201146

Cibotariu Luminița – evidența contabilă a investițiilor, imobilizărilor și obiectelor de inventar, precum și activitatea Subvenții Cămine-Cantine –
Telefon: 201146

Chirilă Marina Elena – evidența contabilă a materiilor prime și a materialelor
Telefon: 201320

Costin Alina – evidența contabilă pentru Programele Externe desfășurate prin UAIC ( Erasmus etc.), Burse, Transport studenți, Sponsorizări și donații
Telefon: 201320

Crasmareanu Liliana – evidența contabilă pentru activitatea de Cercetare
Telefon: 201320

Apetrei Irina Elena – evidența contabilă a tuturor operațiunilor desfășurate în valută, sume de mandat, garanții gestionari
Telefon: 201320