Contact

Șef serviciu: Ec. Gabriela Irina CERNENCO
E-mail:
gabriela.cernenco@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1046/ 0232.20.1142
Fax: 0232 201142
Adresa: Bulevardul  Carol I nr. 11
Corp J

Responsabilități:

  • Întocmirea şi evidenţa deconturilor de deplasare – interne/externe;
  • Efectuarea plăţilor către furnizori;
  • Efectuarea plăţilor salariale, a deplasărilor sau altor drepturi ale angajaţilor UAIC;
  • Efectuarea plăţilor corespunzătoare drepturilor studenţeşti (burse,transport studenţi etc.)
  • Evidenţa extracontabilă a proiectelor de cercetare , proiectelor cu finanţare europeană, granturi interne;
  • Întocmirea ordonanţărilor de plată (deplasări, cheltuieli poştale, taxe participare etc.);
  • Asigurarea desfăşurării activităţii prin casieria centrală şi colaborarea cu toate punctele de încasare din cadrul UAIC (încasări/plăți cu numerar);
  • Asigură desfăşurarea tuturor activităţilor financiare cu Trezoreria şi cu alte bănci;
  • Alte activităţi specifice Serviciului Financiar (semnarea documentelor la Rectorat, predarea în contabilitate a actelor etc.).

Program cu publicul:

Zilnic, în intervalele orare: 10.00– 11.00 și 13.00 – 15.00

Personal:

Ec. Carmen SECARĂ – evidența extracontabilă a proiectelor de cercetare/programe externe, deconturi, verificarea casierilor, alte activităţi specifice Serviciului Financiar
Telefon:
 0232 20 1142

Ec. Ioana MIHU– evidența extracontabilă a proiectelor de cercetare/programe externe, deconturi, verificarea casierilor, alte activităţi specifice Serviciului Financiar
Telefon:
 0232 20 1142

Ec. Violeta BOGDAN – evidența extracontabilă a proiectelor de cercetare/programe externe, deconturi, verificarea casierilor, alte activităţi specifice Serviciului Financiar
Telefon:
 0232 20 1142

Ec. Isabela BOTEZ – evidența extracontabilă a proiectelor de cercetare/programe externe, deconturi, verificarea casierilor, alte activităţi specifice Serviciului Financiar
Telefon:
 0232 20 1142

Ec. Iulian LĂPUȘNEANU – deconturi, verificarea casierilor, Intocmirea facturilor şi a ordinelor de plată, alte activităţi specifice Serviciului Financiar
Telefon:
0232 20 1043 sau 0232 20 1142

Ec. Iulia PRODAN – calculul deconturi, verificarea casierilor, intocmirea ordinelor de plată, semnarea actelor şi predarea în contabilitate, alte activităţi specifice Serviciului Financiar
Telefon:
 0232 20 1043 sau 0232 20 1142

Casieria centrală (Corp J)

Ec. Corina Petronela SAVA – activităţi specifice casieriei centrale  UAIC
Telefon:
 0232 20 1325

Ec. Petrina ROMAN – activităţi specifice casieriei centrale  UAIC
Telefon:
 0232 20 1325