GRUPA MICĂ (NIVEL PREȘCOLAR) – AN ȘCOLAR 2024-2025

 • Cerere-tip pentru înscriere la grupa mică;
 • Fișa individuală a copilului;
 • Chestionar pentru părinți;
 • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi – copii xerox;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă este cazul) – copie xerox;
 • Hotărâre de divorţ (convenție de divorț) din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – copie xerox;
 • Certificatul de naştere al copilului;
 • Adeverinţă de salariat pentru ambii părinți / salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic – copie xerox (dacă este cazul);
 • Adeverinţă de student / doctorand al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru părinte (dacă este cazul);
 • Adeverință care să ateste calitatea de asociat sau colaborarea cu Universitatea (dacă este cazul);
 • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (cadre didactice sau personal didactic auxiliar) (pentru copiii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).

Formularele se găsesc și la secretariatul Liceului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL ȘCOLII (str. Păcurari nr. 9), ÎN PERIOADA 27.05 – 31.05.2024 (ETAPA I), ÎN INTERVALUL ORAR 08.00 -18.00 (luni-joi), respectiv 08.00-16.00 (vineri).

Alte informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul școlii, la numerele de telefon: 0232.211.261 , 0753.192.043, în intervalul orar 9.00 – 15.00.