Contact:

Cadru tehnic PSI: Costel BUCIUC

E-mail: costel.buciuc@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1333

Adresa: Remiză PSI, Corp A

 

Prezentare

Serviciul Privat de Situaţii de Urgenţă (S.P.S.U.) verifică dotarea şi  starea echipamentelor de intervenţie,  asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a bunurilor periclitate de incendii  sau în alte situaţii de urgenţă.

a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;

c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.