Facultatea de Istorie

Contact

Coordonator: Prof.univ.dr. Nicolae URSULESCU
Catedra de istorie veche şi arheologie (Casa Catargi)
E-mail: sem-arh@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1614

Drd. Felix Adrian TENCARIU
E-mail: aditen@uaic.ro
Telefon: 0232  20 1632

Prezentare

Aşezarea precucuteniană de la Isaiia, de mici dimensiuni, reprezintă unul dintre cele mai deosebite situri arheologice ale culturii Precucuteni în care au fost descoperite mai multe locuinţe deosebite, unele cu caracter de cult. Se remarcă locuinţa nr. 1 în care a fost găsit un ansamblu de 21 de statuete şi alte piese antropomorfizate, depuse într-un vas.

Condiţii de acces: de pe şoseaua Iaşi-Albiţa.