AGA – Annotated Grant Agreement for EU Funding Programmes 2021-2027 (.pdf)


Horizon Implementation Day: Finding opportunities and submitting a proposal in Horizon Europe

Comisia Europeană a lansat o serie de trei „Zile de Implementare” care vor avea loc online în luna octombrie:

  • 5 octombrie 2023: Identificarea oportunităților și depunerea unei propuneri în cadrul programului Orizont Europa. Această primă parte a seriei de Zile de Implementare vă va oferi informații detaliate despre identificarea oportunităților și depunerea unei propuneri în cadrul programului.
  • 17 octombrie 2023: Pregătirea Acordului de Grant în cadrul programului Orizont Europa. Această a doua parte a seriei de Zile de Implementare vă va furniza informații cuprinzătoare referitoare la elaborarea Acordului de Grant
  • 24 octombrie 2023: Managementul Acordului de Grant în cadrul programului Orizont Europa. Această a treia parte a seriei de Zile de Implementarevă va va prezenta informații despre managementul Acordului de Grant.

Apeluri deja deschise in sept-nov 2022, in cadrul programelor de lucru 2021-2022:

In cadrul programelor de lucru 2023-2024, au fost deschise 95 apeluri (CL1, CL2, CL5).

Apeluri noi, deschise 12-14 decembrie, in cadrul programelor de lucru 2023:

Work Programme 2023-2024

Apeluri care finanțează acțiuni în domeniul social

Informații suplimentare: Newsletter Nr. 2/iulie – Apeluri care finanțează acțiuni în domeniul social

Sursa informațiilor: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Persoane de contact:
Șef Serviciu Elena FELICE,  eradu@uaic.ro, Tel.: 0232 201024
Diana LINA,  diana.lina@uaic.ro, Tel.:0232 202560


HORIZON-MSCA-2022-PF-01

Apel deschis Marie Skłodowska-Curie Actions MSCA Postdoctoral Fellowships 2022

Apelul poate fi consultat pe adresa web:

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 14.09.2022.

Alte informatii: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships

Persoana de contact la UAIC:  Diana Lina (diana.lina@uaic.ro, int 2560)

HORIZON-MSCA-2022-DN-01

Apel deschis Marie Skłodowska-Curie Actions MSCA Doctoral Networks 2022 

Apelul poate fi consultat pe adresa web:

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15.11.2022.

Alte informatii: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks

Persoana de contact la UAIC:  Diana Lina (diana.lina@uaic.ro, int 2560)


Lansare Horizon Europe 2021- 2027

Horizon Europe este viitorul program al Uniunii Europene cadru destinat cercetării pentru perioada 2021-2027.

Conferința de lansare a programului a avut loc în data de 2 februarie a.c. și s-a desfășurat sub auspiciile președinției Portugaliei la Consiliul Uniunii Europene. Înregistrarea evenimentului poate fi urmărită aici: Lansarea Horizon Europe

Adoptarea primului plan strategic al programului Horizon Europe pentru perioada 2021-2024 va avea loc în cursul lunii februarie a.c., urmată de publicarea până în aprilie 2021a primelor programe de lucru. Este posibil ca programele de lucru pentru Consiliul European pentru Cercetare (ERC) și Consiliul European pentru Inovare (EIC) să fie publicate mai devreme. Primele apeluri se vor deschide după publicarea programelor de lucru.

Prezentarea generală a programului poate fi găsită aici: Horizon Europe-prezentare

(sursa informațiilor: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en#latest)


Informatii suplimentare!Persoane de contact:

Serviciul pentru pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică

Elena Radu Felice
e-mail: eradu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1024; +40 745 311 844

Diana Lina

e-mail: diana.lina@uaic.ro

Telefon:  0232 201102, interior 2560