În contextul apariției proiectului de lege privind transformarea Academiei Oamenilor de Știință din România în Academia de Științe din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de cea mai veche instituție de învățământ superior modern din România, se alătură eforturilor Academiei Române de a convinge factorul politic de lipsa de oportunitate și efectele negative pe care le poate avea o astfel de inițiativă legislativă.

Considerăm că punctul de vedere exprimat de conducerea Academiei Române este pe deplin îndreptățit, iar argumentele aduse sunt relevante și suficiente în favoarea păstrării actualului statut al Academiei Române, de cea mai reprezentativă instituție de cultură și știință a tuturor românilor, un adevărat simbol al unității noastre.

Astfel, ne alăturăm demersului acestei instituții și pozițiilor exprimate deja de partenerii noștri din Consorțiul Universitaria, cu atât mai mult cu cât 16% dintre membrii Academiei Române din toate timpurile au fost studenți sau profesori ai Universității „Alexandru Ioan Cuza ” din Iași. Protestăm împotriva unei inițiative legislative, care nu pleacă de la o nevoie sau o problemă reală percepută la nivelul societății românești și care poate submina încrederea în decizia politică, mai ales în contextul în care astfel de inițiative se pot constitui în surse de beneficii materiale și privilegii individuale pentru anumite categorii de persoane.

Trebuie amintit și faptul că nu demult s-au împlinit 300 de ani de la primirea lui Dimitrie Cantemir în Academia din Berlin, recunoscută ca una dintre cele mai prestigioase instituții științifice europene, asemănătoare Academiei Franceze, modelul de academie națională după care s-au inspirat și ctitorii Academiei Române și care nu exclude înființarea și funcționarea academiilor de ramură.

Dat fiind impactul negativ pe care îl poate avea eliminarea caracterului de unicitate al Academiei Române asupra percepției publice, unității elitelor românești, valorizării performanței și recunoașterii naționale și internaționale, ne exprimăm speranța că această dezbatere publică și aceste demersuri vor avea un impact pozitiv, acela de a iniția o propunere legislativă care să întărească locul Academiei Române și să o protejeze împotriva oricăror alte viitoare riscuri, inclusiv a celor determinate de imixtiunea politicului în funcționarea acesteia.