Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit joi, 27 iunie 2019, de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014–2020, notificarea privind obținerea finanțării nerambursabile în vederea înființării unui Centru de consiliere pentru fermele de acvacultură la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică (SCDAEA) Iași.

Rezultatul situează UAIC pe primul loc la nivel național în ceea ce privește punctajul obținut (80 de puncte), fiind primul și singurul centru de consiliere pentru fermierii de acvacultură din Regiunea Nord-Est.

Proiectul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014–2020 (POPAM), Măsura II.5, litera a: Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură, cu o perioadă de implementare de 6 luni de la momentul semnării contractului de finanțare.

Cu un buget total de 553.876,16 lei, proiectul își propune înființarea și dotarea unui centru de consiliere pentru fermele de acvacultură care, împreună cu o echipă de specialiști de la UAIC, să poată soluționa diferite probleme legate de tehnologii generale de acvacultură, analize ale apei și furajelor, servicii ecosistemice, conservarea mediilor umede, marketing și planuri de afaceri în acvacultură.

Prin acest proiect se vor crea 4 servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, ecologică și economică cu impact major asupra fermierilor de acvacultură, prin creșterea producției și diversificarea activităților.

Echipa de proiect este coordonată dr. ing. Cristian-Alin Barbacariu (manager de proiect și directorul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași), și este formată din ec. Mariana Hapău (Responsabil financiar), ing. Daniela Brighiu (Responsabil achiziţii), biolog dr. Grigore Davideanu, biolog dr. Ana Davideanu, biolog dr. Marian Burducea, biolog dr. Andrei Lobiuc, biolog Lenuţa Dîrvariu, inginer chimist Eugen Oprea, asist. univ. dr. Alexandru Maxim, membri ai Biroului Proiecte de Dezvoltare din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.