Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a acordat miercuri, 8 mai 2024, la ora 10.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, titlul de Profesor de Onoare domnului Cristian FOCȘA, profesor universitar doctor la Universitatea din Lille, Franța.

În deschiderea ceremoniei, prof. univ. dr. Liviu-George MAHA, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a declarat: „Trăim astăzi un moment de bucurie, acela de a acorda titlul de Profesor de Onoare profesorului universitar doctor Cristian FOCȘA, absolvent al universității noastre și profesor la Universitatea din Lille.”

Evenimentul a continuat cu citirea Laudatio de către prof. univ. dr. Ionuț TOPALĂ, Prodecan al Facultății de Fizică din cadrul UAIC, care a evocat principalele contribuții științifice ale prof. univ. dr. Cristian FOCȘA.

După acordarea titlului și înmânarea diplomei de Profesor de Onoare, festivitatea a continuat cu discursul prof. univ. dr. Cristian FOCȘA, care a declarat: „Aș vrea să exprim întreaga mea recunoștință pentru acest semn de apreciere din partea universității mele de suflet, este un moment de adâncă emoție pentru că această apreciere vine din partea celor de acasă.” În continuare, profesorul FOCȘA a susținut p

relegerea cu titlul „Ablația laser – aspecte fundamentale și aplicații în mediu, medicină și știința materialelor.

Prof. univ. dr. Cristian FOCȘA este o personalitate marcantă a mediului științific și are o activitate științifică și profesională remarcabilă, având contribuții importante referitoare la optică, laseri și metode avansate de analiză. Profesorul Cristian FOCȘA beneficiază de o largă recunoaștere internațională a activității sale profesionale și a adus beneficii importante la promovarea și dezvoltarea mediului științific din România și la nivel internațional. Născut la Vaslui, în data de 11 ianuarie 1973, profesorul FOCȘA a studiat între 1991 și 1996 la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În anul 1996 a finalizat și Studiile Aprofundate în „Lasers, Molécules, Rayonnement Atmosphérique” la Université de Lille. Titlul de doctor l-a obținut în anul 1999, tot la Universitatea din Lille. În prezent este profesor și director al laboratorului PhLAM – Physique des Lasers, Atomes et Molécules la Université de Lille.

În strânsă legătură cu activitatea didactică de înalt nivel, prof. univ. dr. Cristian FOCȘA a consolidat mai multe direcții de cercetare concentrate pe tematici din optică, laseri, metode avansate de analiză, fizica și chimia atmosferei. Astfel, studiul proceselor multifazice prin interacțiune lumină-materie și a proceselor asociate cu desorbția/ablația cu laser și-au găsit diverse aplicații în știința mediului, biologie, medicină sau știința materialelor. Unul dintre principalele domenii de cercetare este dezvoltarea unor tehnici analitice inovatoare pentru detectarea poluanților de mediu la nivel ultra-urme sau pentru detectarea markerilor moleculari ai cancerului. O altă temă majoră este studiul dinamicii complexe a plasmelor tranzitorii generate de ablația cu laser, cu aplicații directe în sinteza și caracterizarea de noi materiale la scară nanometrică. Rezultatele studiilor realizate de profesorul FOCȘA au fost publicate în peste 120 articole științifice, 5 capitole de carte și peste 450 de lucrări prezentate la conferințe. Aceste lucrări au atras un număr de peste 2900 de citări, cu o valoare a indicelui Hirsch egală cu 29. Printre lucrările publicate se regăsesc și peste 50 de colaborări cu autori din România și de la UAIC.

Acordarea titlului de Profesor de Onoare domnului Cristian FOCȘA a fost aprobată de Senatul UAIC, la propunerea Facultății de Fizică. Comisia de acordare a titlului a fost formată din prof. univ. dr. Liviu-George MAHA, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Președinte), prof. univ. dr. Cristian ENĂCHESCU, Decanul Facultății de Fizică a UAIC, prof. univ. dr. Ionuț TOPALĂ, Prodecan al Facultății de Fizică a UAIC, prof. univ. dr. Dan-Gheorghe DIMITRIU, conf. univ. dr. Valentin POHOAȚĂ și lect. univ. dr. Cătălin AGHEORGHIESEI din cadrul Facultății de Fizică a UAIC.

Înregistrarea ceremoniei poate fi vizionată aici: https://www.youtube.com/watch?v=E4IdF1HxHkk