CURSURI DE PREGĂRIRE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI  DIDACTIC II ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Perioada de înscriere este: 03 – 28  IUNIE 2019 LA SECRETARIATELE FACULTĂȚILOR.

Documente necesare înscrierii:

  • Cerere de înscriere aici;
  • Carte de identitate, în copie;
  • Adeverință (eliberată de școală) din care să reiasă calitatea de cadru didactic;
  • Dovada plății (taxe).

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANELOR CARE GESTIONEAZĂ ÎNSCRIEREA de aici

Perioada de desfășurare a cursurilor: 8 – 12 iulie 2019

Programul Cursurilor