PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 3: Cooperare europeană și internațională

Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral

Nr.
crt.

Facultatea/
Departamentul

Cod proiect

Nr. contract

Titlul proiectului

Director  de proiect

Perioada de derulare

Valoare contract

1

Biologie PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR2019-0102

23BM/2019

Noi flavonoide sintetice cu aplicații antimicrobiene,

acronim MICROFLAV

Prof. univ. dr. Marius ȘTEFAN

01.07.2019 – 29/12/2021

25670.00

2

Fizica PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR2019-0324

3BM/2019

Modelarea tranzitiilor de spin fotoinduse in medii anizotrope,

acronim MoPhaPho

Prof. univ. dr.Laurentiu STOLERIU

02.09.2019 – 31.12.2020

24500.00

3

Fizica PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR2019-0069

7BM/2019

Studiul si modelarea multi-scala a unor oxizi feroelectrici noi,

acronim NOVOXFER

Prof. univ. dr. Liliana MITOȘERIU

01.07.2019 – 31/12/2021

25035.00

4

Filosofie și Stiințe Social Politice PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR2019-0063

13BM/2019

Romanele cu haiduci în România secolului al  XIX-lea: ediție digitală și analiză de corpus asistate de calculator,

acronim Hai-RO

Conf. univ. dr. Camelia GRĂDINARU

01/07/2019- 31/12/2021

33600.00

5

Matematica PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR2019-0234

1BM/2019

Subvarietăți biarmonice și de curbură medie constantă,

acronim BiCMC

Prof. univ. dr. Cezar ONICIUC

01/07/2019- 31/12/2021

29000.00

Proiecte bilaterale/multilaterale România-Franța, în derulare în anul 2020 (.pdf)