PN II Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007 – 2013

Bursa tânărului cercetător

UEFICDI Facultate Finanțator Nr
contract
Domeniul Nume
Prenume
1 Teologie ortodoxa UEFISCDI – Resurse umane
PN-II-RU-BT-2013-1
14/01.04.2014 Artă sacră Arbore Robert Constantin
2 Geografie și Geologie UEFISCDI – Resurse umane
PN-II-RU-BT-2014-2-0002
01/05.01.2015 Geografie fizică și geografie umană Albulescu Andra

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente – tip TE

Nr. crt. Facultate Tip proiect Nr.contract Titlul contractului Numele directorului de proiect Perioada de derulare
1 FEAA PN-II-RU-TE-2014-4-0443 Riscuri Bancare si Stabilitate Financiară în Europa emergentă: Rolul Guvernantei si a Reglementărilor lect.univ.dr.habil. Alin Andries 01.10.2015-30.09.2017
2 Fizica PN-II-RU-TE-2014-4-2388 64/01.10.2015 Metodă bazată pe nanopori de detecţie şi cuantificare a bacteriilor prin interacţiunea selectivă a peptidelor antimicrobiene cu membrane bacteriene asist.dr. Aurelia Apetrei 01.10.2015-30.09.2017
3 Chimie PN-II-RU-TE-2014-4-2461 305/01.10.2015 Studii privind oxidarea compuşilor aromatici substituiţi în condiţii de atmosferă simulată CS III Iustinian Bejan 01.10.2015-30.09.2017
4 FEAA PN-II-RU-TE-2014-4-0291 317/01.10.2015 Relatia dintre competitie, eficientă si stabilitate bancară pe timp de criză. O abordare prin prisma teoriei de agent conf.univ.dr. Bogdan Sebastian Capraru 01.10.2015-30.09.2017
5 Litere PN-II-RU-TE-2014-4-2335 364/01.10.2015 Competenţe lingvistice în L3 şi identitate multiculturală – variabile de integrare lingvistică ale elevilor români în contexte de imigraţie lect.univ. dr. Silvia Maria Chireac 01.10.2015-30.09.2017
6 Biologie PN-II-RU-TE-2014-4-1886 120/01.10.2015 Studiu complex privind relevanta administrarii de Oxytocina in unele modele animale de boli neuropsihiatrice asist.dr. Alin Ciobica 01.10.2015-30.09.2017
7 Chimie PN-II-RU-TE-2014-4-1010 1010/01.10.2015 Influenta analizei cromatografice a substantelor cu proprietăti ignifuge asupra estimării expunerii umane la compusi organohalogenati conf.univ.dr. Alin Constantin Dirtu 01.10.2015-30.09.2017
8 FEAA PN-II-RU-TE-2014-4-0748 207/01.10.2015 Cercetare avansata a sistemelor de informare globala din domeniul educational universitar lect.univ.dr. Octavian Dospinescu 01.10.2015-30.09.2017
9 Matematica PN-II-RU-TE-2014-4-0019 66/01.10.2015 Metode variationale cu aplicatii la probleme generalizate de optimizare vectoriala prof.univ.dr. Marius Durea 01.10.2015-30.09.2017
10 Matematica PN-II-RU-TE-2014-4-0987 151/01.10.2015 Micro si nanoparticule cu tranzitie de spin încorporate in diverse medii: studiu experimental si teoretic conf.univ.dr. Cristian Enachescu 01.10.2015-30.09.2017
11 Departametul Interdisciplinar Socio-Uman PN-II-RU-TE-2014-4-2298 156/01.10.2015 Analiza contrastivă a intonaţiei limbilor română şi spaniolă. O abordare sociolingvistică CS Anca Diana Bibiri 01.10.2015-30.09.2017
12 Matematica PN-II-RU-TE-2014-4-0320 127/01.10.2015 Metode matematice aplicate în studiul sistemelor mecanice lect.univ.dr. Dumitrel Ghiba 01.10.2015-30.09.2017
13 Departametul Interdisciplinar Socio-Uman PN-II-RU-TE-2014-4-1108 144/01.10.2015 Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830) CS III Ana Maria Ginsac 01.10.2015-30.09.2017
14 Psihologie si Stiinte ale Educatiei PN-II-RU-TE-2014-4-2872 155/01.10.2015 Emoţii şi moralitate: influenţele strategiilor de reglare emoţională asupra judecăţilor morale conf.univ.dr. Andrei Corneliu Holman 01.10.2015-30.09.2017
15 Departametul Interdisciplinar Socio-Uman PN-II-RU-TE-2014-4-2653 2653/01.10.2015 Modificările structurale şi epistemice pe care selecţia naturală la niveluri multiple le aduce teoriei evoluţiei asist.dr. Ciprian Jeler 01.10.2015-30.09.2017
16 Biologie PN-II-RU-TE-2014-4-0106 122/01.10.2015 Efectele 6-hidroxi-nicotinei asupra neurotoxicităţii şi stresului oxidativ indus de clorizondamină: relevanţă pentru boala Alzheimer asist.drd. Marius Mihasan 01.10.2015-30.09.2017
17 Departametul Interdisciplinar Socio-Uman PN-II-RU-TE-2014-4-0010 69/01.10.2015 Memoria recuperativă în societatea românească post-comunistă CS III Mitroiu Simona 01.10.2015-30.09.2017
18 Fizica PN-II-RU-TE-2014-4-1494 1494/01.10.2015 Exploatarea porozitătii în materiale feroelectrice prin controlul câmpului local pentru îmbunătătirea proprietătilor functionale asist.dr. Leontin Padurariu 01.10.2015-30.09.2017
19 Chimie PN-II-RU-TE-2014-4-0920 121/01.10.2015 Caracterizarea prin metode de bio-afinitate şi spectrometrie de masă a unor proteine modificate patofiziologic dr. Brindusa Alina Petre 01.10.2015-30.09.2017
20 Istorie PN-II-RU-TE-2014-4-1665 197/01.10.2015 Elitele si puterea. Conspiratii boieresti în Moldova în secolul al XVIII-lea conf.univ.dr. Nelu Cristia Ploscaru 01.10.2015-30.09.2017

 

Modulul III bilaterale

Nr. crt.

Facultate Tip proiect Nr. contract

Titlul contractului

Numele directorului de proiect

1 Biologie PN II Programul 2
CAPACITATI – MODULUL III
BILATERALE
Franța 780/30.06.2014 Aplicații  ale unor biomolecule cu proprietăți antifungice în protecția plantelor Sef lucrari STEFAN  Marius
2 Fizică Franța 785/30.06.2014 Studiul comportamentului micro și nanoparticulelor cu tranziție de spin în diverse medii – MICROSPIN Conf.dr. ENACHESCU Cristian
3 Fizica Austria 747/01.01.2014 Structuri Autoorganizate in plasma Self-Organized Structures in Plasma Conf.univ.dr. Dan-Gheorghe DUMITRIU
4 Litere Austria 756/01.01.2014 Discursuri nationale in presa bucovineana si in periodicele romanesti  din perioada interbelica. Tipologie , similitudini si determinari ale diferentei Discourses of the Nation in the Bukovinian Press and in the Romanian eriodicals During the Interwar Period. Typology,
Similarities and Differences
Lect.univ.dr Cristina SPINEI
5 Litere Austria 738/01.01.2014 Centru si periderie in literaturi ale statelor succesoare unui imperiu: Austria si Romania dupa 1918 Center and periphery in literatures of the successor states of an empire: Austria and Romania after 1918 Lect.univ.dr Ana Maria PALIMARIU

Nr.crt.

Facultate Tip proiect Nr
contract

Titlul proiectului

Numele directorului de proiect

1 Fizică PN II Programul 2
Modulul III pentru susţinerea financiară a proiectelor CDI internaţionale cu participare românească
EURATOM 1EU-1/05.06.2014 Participarea României la EUROfusion WPPFC și cercetări complementare
PRINCIPAL
Lect.dr. COSTIN Claudiu
2 Fizică EURATOM 1EU-1/05.06.2014 Participarea României la EUROfusion WPPFC și cercetări complementare
COMPLEMENTAR
Lect.dr. COSTIN Claudiu
3 Fizică CERN E03/21.05.2014 Extrem Light Induced Ablation Plasma Jet And Nanopatterning -ELIAN Conf.dr. GURLUI Silviu
4 Fizică CERN Acord colaborare IFIN-HH Nr.80/05.01.2012
ctr.CERN 8EU/03.01.2012
CONDEGRID Contributia nationala la dezvoltarea gridului de calcul LCG pentru fizica particulelor elementare Lect.dr. RUSU Octavian
5 Fizică CERN 7/03.01.2012 Experimentul ATLAS de la LHC Lect.dr. RADU Daniel

1 Informatică ERA –NET CHIST-ERA 2 CHIST ERA/1.10.2012 MUCKE – Multimedia And User Credibility Knowledge Extraction Conf. dr. IFTENE Adrian

Granturi interne – Finanțare din venituri proprii

Nr.crt. Facultate Tip proiect Nr
contract
Titlul proiectului Numele directorului de proiect
1 Biologie UAIC – GRANTURI INTERNE
COMPETITIA 2014
CU FINALIZARE 2015-2016
01/28.11.2014 Studiu referitor la relevanta stresului oxidativ si posibila administrare a unor mimetici pentru antioxidanti enzimatici in cadrul unui model animal de autism CIOBÎCĂ Alin Ștefan
2 Biologie 02/28.11.2014 Metabolizarea nicotinei in genul Arthrobacter: AK-YN10 vs pA01 MIHĂŞAN Marius
3 Departamentul Interdisciplinar Domeniul Socio-Uman 18/28.11.2014 Sursele traducerii pericopelor biblice din Parimiile preste an (1683).Analiza numelor proprii UNGUREANU Mădalina Andreea
4 Departamentul Interdisciplinar Domeniul Ştiinţe 04/28.11.2014 Dezvoltarea de noi multiferoici magnetoelectrici unifazice la temperatura camerei GHEORGHIU Felicia
5 Departamentul Interdisciplinar Domeniul Ştiinţe 09/28.11.2014 Transfer sau adaptare tehnologica? Analiza arheometrica a ceramicii Cucuteni C MĂŢAU Florica
6 Departamentul Interdisciplinar Domeniul Ştiinţe 08/28.11.2014 Investigarea nanoscopica a alterarilor conformationale a peptidelor β-amiloid implicate in patologia Alzeimer, de catre ionii unor metale tranzitionale ŞCHIOPU Irina
7 Economie si administrarea afacerilor 11/28.11.2014 Analiza relatiei de cauzalitate dintre inflatie, crestere economica si incertitudinile acestora la nivelul economiilor emergente ASANDULUI Mircea
8 Economie și administrarea afacerilor 10/28.11.2014 Performanta si stabilitatea bancilor in Europa Centrala si de Est ANDRIEŞ Alin Marius
9 Economie și administrarea afacerilor 16/28.11.2014 Anomalile pietelor de capital emergente: Un puzzle descifrabil? DIACONAŞU Delia -Elena
10 Economie și administrarea afacerilor 17/28.11.2014 LIVES4BIT HOMOCIANU Daniel
11 Economie și administrarea afacerilor 12/28.11.2014 Dependenta  de cale in dezvoltarea Romaniei – abordare neoinstitutionala IACOBUŢĂ Andreea Oana
12 Fizică 05/28.11.2014 Materiale compozite cu matrice polimerica cu aplicatii in electronica AIRIMIOAIEI Mirela
13 Fizică 06/28.11.2014 Sinteza si caratecterizarea nanocompozitelor magnetice de baza de ferita de cobalt si polimeri BULAI Georgiana
14 Fizică 03/28.11.2014 Studiul proprietatilor neliniare in sisteme relaxoare fara plumb CURECHERIU Lavinia Petronela
15 Istorie 13/28.11.2014 Emigratia politica iugoslava in Romania la inceputul anilor ’50 NISTOR Ionuț
16 Litere 14/28.11.2014 Ecaterina cea Mare a Rusiei. „Traducerea culturala” si rolul acesteia pentru „oglinda principelui” in Moldova sfarsitului de secol al XVIII -lea CHIRIAC Alexandra
17 Psihologie și Științe ale Educației 15/28.11.2014 Amintiri false.Implicatii pentru domeniul juridic si cel clinic MĂIREAN Cornelia

Nr.crt. Facultate Tip proiect Nr
contract
Titlul proiectului Numele directorului de proiect
1 Biologie UAIC – GRANTURI INTERNE
COMPETITIA 2015
CU FINALIZARE 2016
04/03.12.2015 Alimentație și agropastoralism in neolitic, la est de Carpați, din perspectiva arheobotanică DANU Mihaela Aurelia
2 Biologie 05/03.12.2015 Taxonomia moleculară a microhimenopterelor parazitoide de importanță economică utilizând secvențe de ADN FUSU Lucian
3 Biologie 16/03.12.2015 Studiu referitor la dinamica unor markeri ai strsului oxidativ  în contextul tulburărilor gastrointestinale pe un model  animal de autism LEFTER Radu Marian
4 Biologie 14/03.12.2015 Evaluarea riscurilor și beneficiilor consumului de pește comercializat în Municipiul Iași, pe baza analizei metalelor foarte toxice (Hg, Cd, As si Pb) și a celor benefice pentru menținerea sănătății umane (Fe, Mn, Zn si Se) PLAVAN Gabriel Ionuț
5 Biologie 06/03.12.2015 Variații spațio-temporale în utilizarea habitatelor la Vipera berus(Reptilia: Viperiadae) în estul României: impicații pentru conservarea unei specii periclitate STRUGARIU Alexandru
6 Centrul de Studii Europene 19/03.12.2015 Evaluarea actractivității regiunilor din România în vederea reducerii emigrației. Contribuții metodologice și recomandări de politici regionale INCĂLȚĂRĂU  Cristian
7 Centrul de Studii Europene 25/03.12.2015 Analiza capacității de rezilență a economiilor din Europa Centrală și de Est: abrodare multidimensională și multinivel ȚIGĂNAȘU Ramona
8 CERNESIM 27/03.12.2015 Identificarea și evaluarea efectelor ciclurilo electroale asupra implementării politicii de mediu în România APOSTOAIE Constantin Marius
9 CERNESIM 18/03.12.2015 Securitatea energetică a Uniii Europene în noul context politic, tehnologic și comercial MAXIM Alexandru
10 Chimie 07/03.12.2015 Sisteme Hibrid Tetratiafulvalente – [2.2] Paraciclofani SĂRBU Laura Gabriela
11 Chimie 15/03.12.2015 Contribuții la studiul poluanților majori de tipul agenților decuplanți ai fosforilării oxidative de respirație celulară ZAHARIA Marius Mihai
12 Departamentul Interdisciplinar Domeniul Socio Uman 28/03.12.2015 Perspectiva lui Jean Gerson asupra puterii temporale SĂLĂVĂSTRU Andrei Constantin
13 Economie și administrarea afacerilor 20/03.12.2015 Capitalul uman și intrările de investiții străine directe în tările în curs de dezvoltare. Evidențe empirice în cazul României DIACONU (CĂS. MAXIM) Laura
14 Economie și administrarea afacerilor 21/03.12.2015 Asimetria dintre instituțiile formale și informale din România HORODNIC Ioana Alexandra
15 Economie și administrarea afacerilor 23/03.12.2015 Îmbunătățirea calității misiunii de audit financiar în România ROBU Ioan Bogdan
16 Economie și administrarea afacerilor 24/03.12.2015 Dinamica economică versus dinamica instituțională: performanțele României europene între dezirabil și concret SOCOLIUC Oana Ramona
17 Fizică 08/03.12.2015 Modelarea proceselor de comutare în memorii feroelectrice PĂDURARIU Leontin
18 Fizică 09/03.12.2015 Studiul efectelor celulare și subcelulare după expunerea la acțiunea plasmei la presiunea atmosferică TOPALĂ Ionuț
19 Fizică 10/03.12.2015 Optimizarea configurației descărcărilor de tip HiPIMS în vederea eficientizării procesului de depunere și obținerea de straturi subțiri cu proprietăți superioare VELICU Ioana Laura
20 Geografie și Geologie 11/03.12.2015 Mineralogeneza secundară din zonele unor exploatări auro-argentifere și polimetalice din România APOPEI Andrei Ionuț
21 Geografie și Geologie 12/03.12.2015 Determinări semi-cantitative pe soluții solide ale unor sulfuri și sulfosăruri utilizând spectometria vibrațională BUZATU Andrei
22 Grădina Botanică 13/03.12.2015 Lacaze fungice cu aplicații în decontaminarea pesticidelor BALAEȘ Tiberius
23 Informatică 17/03.12.2015 Un sistem iterativ pentru îmbunătățirea rezultatelor parsări Edtlr MORUZ Mihai Alex
24 Istorie 22/03.12.2015 Continuitate și schimbare. Corpul diplomatic al României în perioada 1944-1948 VIȚĂLARU  Adrian
25 Litere 26/03.12.2015 Memorie, uitare, istorie. Regândiri ale centrului/periferiei în Europa Centrală literară SPINEI Cristina
26 Departamentul Interdisciplinar Domeniul Ştiinţe UAIC – GRANTURI INTERNE
COMPETITIA 2014 CU FINALIZARE 2016
07/28.11.2014 Studiu privind influența condițiilor de sinteză asupra proprietăților fizico-chimice ale unor nanostructuri magnetice netoxice NĂDEJDE Claudia

 Facultatea de Istorie

Nr.
crt
Facultatea Nr. Contract Titlul grantului Nume și prenume
Director de grant
1 ISTORIE 462/13.01.2016 Memorie si istorie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi (1945-1989) NISTOR IONUT

Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie_tip PCCE

Nr.
crt.
Facultate Tip Proiect Nr. Contract Titlu Proiect Nume Director Proiect
1 Fizica IDEI COMPLEXE PCCE
0006
3/2012 Efectul interfetelor asupra transportului de sarcina in
heterostructuri feroice/multiferoice
Prof. dr. Mitoseriu Liliana
2 Fizica IDEI COMPLEXE PCCE
0027
1/2012 Detectia si separarea ionica prin intermediul peptidelor ciclice, al ciclodextrinelor si al porilor proteici Prof. dr.  Luchian Tudor – UAIC
Prof. dr.  Luchian Tudor – Parteneri

 

Proiecte de Cercetare Exploratorie_tip PCE

Nr.
crt.
Facultate Tip Proiect Nr. Contract  Titlu Proiect Nume Director Proiect
1 Chimie IDEI COD 0471 200/2011 Evaluarea compusilor organici volatili in troposfera
inferioara/superioara – impactul lor asupra capacitatii
de oxidare, prodecere si depunere a noxelor si
particulelor de aerosoli in Romania
Conf. dr. habil. Arsene Cecilia
2 Chimie IDEI COD 0038 268/2011 Noi derivati polifunctionali cu azot (heterocicli, podanzi
si macrocicli) ca si elemente cheie inteligente pentru
utilizari multiple
Prof. dr. Mangalagiu Ionel
3 Rectorat IDEI COD 0256 318/2011 Metode geometrice in gravitatie si dinamica
nelineara
C.S. Dr. Vacaru Sergiu
4 Fizica IDEI COD 0650 269/2011 Studiul interactiunii polimer- radiatie laser in atmosfera controlata. obtinerea de filme nanostructurate prin ablatie laser. Aplicatii Conf. dr. Gurlui Silviu
5 Fizica IDEI COD 0745 270/2011 Design de material,preparare,proprietati si model de structuri multifunctionale oxidice pentru microelectronica si noi aplicatii in stocare de energie Prof. dr. Mitoseriu Liliana
6 Fizica IDEI COD 0270 267/2011 Functionalizarea cu plasma a sondelor
nanoscopice
Prof. dr. Sirghi Lucel
7 Fizica IDEI COD 0794 185/2011 Histerezis şi comutare în structuri magnetice exotice nanometrice şi moleculare (exotic) Prof. dr.  Stancu Alexandru
8 Istorie IDEI COD 0550 217/2011 Dinamica fenomenului colonizator in mediul civil si militar din provincia moesia inferior. Un model de  abordare contrastiva Prof. dr. Birliba Lucretiu
9 Istorie IDEI COD 0857 216/2011 Arheologia Deltei Dunării în antichitate şi evul mediu: modelizarea evoluţiilor ambientale şi istorice Prof. dr. Bounegru Octavian
10 Istorie IDEI COD 0730 215/2011 Corpul ca reprezentare metaforica a comunitatii
politice si etnice romanesti (secolele xv-xx)
Prof. dr. Platon Alexandru – Florin
11 Istorie IDEI COD 0562 214/2011 Oraşe vechi, oraşe noi în tarile romane
( secolele 16-18)
Prof. dr. Radvan Laurentiu
12 Litere IDEI COD 0617 218/2011 Spatiul identitar in literatura francofona
contemporana
Prof. dr.  Modreanu Simona
13 Litere IDEI COD 0825 219/2011 Etnoarheologia izvoarelor de apă sărată şi a munţilor de sare din zona extracarpatică a României Conf. dr. Alexianu Marius Tiberiu
14 Litere IDEI COD 0722 213/2011 Inceputurile modernizării culturii române şi
racordarea ei la occident prin traduceri
Prof. dr. Corbea-Hoisie Andrei
15 Litere IDEI COD 0436 212/2011 Prima traducere romaneasca a septuagintei, opera a   lui Nicolae Milescu (ms. 45,Bar Cluj). Editie critica,  studii lingvistice si filologice Prof. dr. Munteanu Eugen
16 Matematica IDEI COD 0154 244/2011 Proprietati calitative ale multimii solutiilor
incluziunilor diferentiale
Prof. dr. Carja Ovidiu
17 Matematica IDEI COD 0843 241/2011 Sisteme deterministe si stochastice cu restrictii de  stare Prof. dr. Rascanu Aurel
18 Matematica IDEI COD 0052 240/2011 Incluziuni funcţional- diferenţiale cu întârziere în   spaţii banach Prof. dr. Vrabie  Ioan
19 Matematica IDEI COD 0084 239/2011 Regularitate si senzitivitate in optimizarea
multicriteriala
Prof. dr. Zalinescu Constantin
20 Dep. Stiinte IDEI COD 0477 92/2013 Oxidarea catalitica si fotocatalitica din ape a poluantilor cu efecte estrogeno-mimetice Dr. Neamtu Mariana
21 Istorie IDEI COD 0552 64/2013 Tezaurul romanesc de la Manastirea Simonopetra-Muntele Athos: documente istorice si cercetare aplicata Prof. dr. Zahariuc  Petronel
22 Litere IDEI COD 0285 62/2013 Corpus electronic al textelor romanesti vechi (1521-1640) (CETRV) Prof. dr. Gafton Alexandru
23 Matematica IDEI COD 0456 86/2013 Controlabilitatea si stabilizabilitatea ecuatiilor dinamicii fluidelor Prof. dr. Popa George Catalin
24 Matematica IDEI COD 0640 67/2013 Metode combinatorice si geometrice pentru studiul unor invarianti aritmetici Prof. dr. Razvan Dinu  Litcanu
25 Matematica IDEI COD 0270 68/2013 Controlul optimal si stabilizarea sistemelor parabolice neliniare cu restrictii de stare. Aplicatii in stiintele vietii si economice Prof. dr. Anita  Sebastian

 

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Nr.crt Facultate Cod UEFISCDI CO/P Contract Tip proiect Domeniu Titlul proiectului

Director de proiect/

Responsabil proiect

1 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0595 UAIC COORDONATOR 123/2012 PCCA TIP 1 DC 6 – Biotehnologii BIOPEP – Generarea şi investigarea unor noi peptide antimicrobiene, cu dimensiune redusă. Corelarea  structurii peptidelor cu funcţia lor  / Rational design and generation of synthetic, short antimicrobial peptides. Linking structure to function Prof.univ.dr. LUCHIAN Tudor
2 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1340 UAIC COORDONATOR 174/2012 PCCA TIP 2 DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative PIDESS – Procedeu şi instalaţie pentru depunerea de straturi subţiri  in regim de plasma pulsata cu grad ridicat de ionizare/ Process and device for thin films deposition in highly ionized pulsed plasma CS III dr. TIRON Vasile
3 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0683

UAIC PARTENER

P1

51/2012 PCCA TIP 1 DC 3 – Mediu ECAFE – Studiul efectului agentilor de complexare ai Fe(III) sau Fe(II) aupra dizolvarii oxidative a monosulfurilor de fier /The study of the effect of organic complexing agents of Fe(III) or Fe(II) on iron monosulfide oxidative dissolution

Conf.univ.dr.BIRSA Mihail Lucian

 

 

4 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0402

UAIC PARTENER

P1

98/2012 PCCA TIP 1 DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară HINANODET – Tehnica imunochimica de analiza in faza omogena bazata pe nanoparticule functionalizate. Aplicatie pentru detectia contaminantului pesticidic acid 2,4-diclorofenoxiacetic din probe alimentare si de mediu/ Homogenous immunoassay technique based on functionalized nanoparticles. Application to detection of pesticide contaminant 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from alimentary and environmental samples Lector univ. dr. MEREUŢĂ Loredana-Cristina
5 Teologie Ortodoxă PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

UAIC PARTENER

P2

221/2012

 

PCCA TIP 2 DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă PapHerCon – Dezvolatarea de materiale neconventionale si a unei tehnici de tratament in plasma rece pentru solutii sustenabile in conservarea patrimoniului pe suport de hartie / Developing Non-conventional Materials and Plasma Technique for Sustainable Solutions in Paper Heritage Conservation Prof. univ. dr. MELNICIUC PUICĂ Nicoleta
6 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0975

UAIC PARTENER

P3

63/2012 PCCA TIP 2 DC 3 – Mediu LANDSLIDE -Sistem complex de monitorizare a alunecărilor de teren utilizând traductoare bazate pe noi materiale şi tehnologii Prof. univ.dr. IONIŢĂ Ion
7 Istorie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1153

UAIC PARTENER

P2

227/2012 PCCA TIP 1 DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă GENESIS – Genetic Evolution: New Evidences for the Study of Interconnected Structures. A Biomolecular Journey around the Carpathians from Ancient to Medieval Times Lector univ.dr.  BOLOHAN Neculai
8 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1406

UAIC PARTENER

P2

148/2012 PCCA TIP 1 DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative HYPERTHERMIA – Particule magnetice cu temperatură Curie coborâtă pentru aplicaţii în hipertermie/ Low Curie Temperature Magnetic Particles for Hyperthermia Applications Prof.univ.dr. STANCU Alexandru
9 Chimie PN-II-PT-PCCA-2013-4-2024 UAIC COORDONATOR 187/2014 PCCA TIP 2 DC 6 – Biotehnologii TOP-CTCL – Formulări topice inovative pentru terapia locală a limfomului cutanat cu celule T Chim.dr.TOMOIAGA Alina Maria
10 Dep Stiinte PN-II-PT-PCCA-2013-4-2234 UAIC COORDONATOR 314/2014 PCCA TIP 2

DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă

 

PROSPECT – Investigaţii non-destructive în situri arheologice complexe. Un model integrat de cercetare aplicată a patrimoniului cultural imobil CS dr.ASĂNDULESEI Andrei
11 Fizică PN-II-PT-PCCA-2013-4-0325 UAIC COORDONATOR 254/2014 PCCA TIP 2 DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative CASPIA – Adeziune si stabilitate controlata a tesaturilor tratate in plasma pentru aplicatii industriale

Conf.univ.dr.BORCIA

Gabriela

12 Fizică PN-II-PT-PCCA-2013-4-1119 UAIC COORDONATOR 263/2014 PCCA TIP 2 DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative MECOMAP – Compozite magnetoelectrice cu proprietati emergente pentru aplicatii in comunicatii fara fir si senzori Prof.univ.dr. MITOȘERIU Liliana
13 Informatica PN-II-PT-PCCA-2013-4-1651 UAIC COORDONATOR 17/2014 PCCA TIP 2 D1 – Tehnologia informatiei si comunicatii IB-MAKE – Autentificare mutuala si managementul cheilor folosind cryptografie bazata pe identitate, fara key-escrow si functii de imperechere Prof.univ.dr.ȚIPLEA Ferucio Laurențiu
14 Informatica PN-II-PT-PCCA-2013-4-1878 UAIC COORDONATOR 4/2014 PCCA TIP 2 D1 – Tehnologia informatiei si comunicatii

MappingBooks – Intra in carte!

 

Prof.univ.dr.CRISTEA Dan
15 Chimie PN-II-PT-PCCA-2013-4-1149

UAIC PARTENER

P1

107/2014 PCCA TIP 2 D 3 – Mediu METAFORE – Impactul acumulării metalelor grele asupra mediului și productivitatii ecosistemelor forestiere: tehnologii non-convenționale de remediere a pădurilor contaminate

Prof.univ.dr.

DROCHIOIU Gabi

16 Gradina Botanica PN-II-PT-PCCA-2013-4-0791

UAIC PARTENER

P1

74/2014 PCCA TIP 2 D 3 – Mediu ARMOREC – Dezvoltarea unui model funcțional de valorificare sustenabilă a diversității genetice și fitochimice a populațiilor naturale de Arnica montana L. din nordul Carpaților Orientali Prof.univ. dr. TĂNASE Cătălin

 

Nr.
crt.
Facultate Finantator  Denumire program/Tip proiect Nr
contract
Titlul proiectului Director de proiect
1 Fizică AGENTIA SPATIALA ROMANA
(ROSA)
Programul de Cercetare Dezvoltare Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată – STAR/ STRATEGIC CDI 98/
29.11.2013
IMAGERIE LASER ULTRARAPIDA SI TELEDETECTIA AEROSOLILOR GENERATI IN PLUMA DE EMISIE A AERONAVELOR/FAST LASER IMAGING, DETECTION AND RANGING OF AEROSOL EMISSIONS IN AIRCRAFT PLUMES Conf.dr.
GURLUI
Silviu
2 Fizică AGENTIA SPATIALA ROMANA
(ROSA)
Programul de Cercetare Dezvoltare Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată – STAR/ STRATEGIC CDI 96/
11.12.2013
SINTEZA UNOR SISTEME MOLECULARE TRANZIENTE COMPLEXE ÎN PLASME DE LABORATOR CU RELEVANȚĂ PENTRU ASTROFIZICA MOLECULARĂ A REGIUNILOR FIERBINȚI DIN NORII MOLECULARI Asist.univ.dr.
TOPALĂ Ionuț
3 Fizică UEFISCDI IDEI/PN-II-ID-JRP-2012-RO-FR-0161 18/RO-FR/ 06.01.2014 SNON – SUN LIGHT OXI-NITRIDES FOR ENERGETIC APPLICATIONS (NITRURI OXIDICE PENTRU APLICATII IN ENERGIE SOLARA) Conf.univ.dr.
SIRGHI Lucel
4 Departamentul Interdisciplinar  Științe UEFISCDI IDEI/PN-II-ID-JRP-2014-RO-FR-0013 23/RO-FR/ 12.01.2015 INQCA – INTEGRATED QUANTUM CIRCUITS BASED ON NON-LINIAR WAVEGUIDE ARRAYS (CIRCUITE CUANTICE INTEGRATE BAZATE PE RETELE DE GHIDURI NELINIARE) CS.dr.ing. TAȘCU Sorin
5 Filosofie și Științe Social-Politice UEFISCDI RSRP – Program de cercetare Romania-Elvetia 9 RO-CH/2013 ROMANIAN AGEING MIGRANTS AND THE WELFARE STATE Prof.univ.dr.
IONESCU Ion