PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 4: Cercetare Fundamentală și de Frontieră

Nr.
crt.

Facultatea/
Departamentul
Cod proiect Nr.contract Titlul proiectului Director  de proiect Perioada de derulare Valoare contractată Valoare decontată

1

Biologie PN-III-P4-ID-PCE-2016-0233

24/2017

Cresterea eficientei combaterii biologice prin taxonomie integrata: cazul plosnitei invazive verzi a legumelor Nezara  viridula (Insecta: Hemiptera) si a parazitoizilor sai (Insecta: Hymenoptera),

acronim NEVIPIT

Conf. univ. dr. Mircea Dan MITROIU

12.07.2017-31.12.2019 850000

845909.15

2

Biologie PN-III-P4-ID-PCE-2016-0852

73/2017

Colonizarea periferiei (Moesia Inferior și Scythia Minor – secolele I-VI p.Hr.): o abordare bioarheologică a romanizării,

acronim BIOARHEOROMAN

Șef lucrări dr. Margareta Simina RAFAILA

12.07.2017-31.12.2019 850000

848179.8

3

CERNESIM PN-III-P4-ID-PCE-2016-0299

37/2017

Assessing the anthropogenic and biogenic emissions impact on atmospheric urban fine organic particles in eastern romania. solving the challenge of the aerosols missing  mass as a one step forward tool,

acronim AI-FORECAST

Prof. univ. dr. Cecilia ARSENE

12.07.2017-31.12.2019 850000

836159

4

CERNESIM PN-III-P4-ID-PCE-2016-0807

118/2017

Investigatii asupra chimiei atmosferice a hidrocarburilor oxigenate ciclice,

acronim IGAC-CYCLO

dr. Iustinian Gabriel BEJAN

12.07.2017-31.12.2019 1000000

997660

5

CERNESIM PN-III-P4-ID-PCE-2016-0270

38/2017

Ozonoliza ca sursă de formare a aerosolilor organici  secundari. Investigaţii de laborator într-o cameră de  simulare a atmosferei,

acronim OLFA-ROA

Prof. univ.dr. Romeo Iulian OLARIU

12.07.2017-31.12.2019 850000

850000

6

Chimie PN-III-P4-ID-PCE-2016-0376

56/2017

Modificări conformaţionale ale peptidelor în prezenţa ionilor metalici şi a compuşilor antiamiloidici, dependente  de timp şi de pH, implicate în bolile neurodegenerative,

acronim MeticonpH

Prof. univ. dr. Gabi DROCHIOIU

12.07.2017-31.12.2019 850000

799658.78

7

Fizica PN-III-P4-ID-PCE-2016-0026

33/2017

Studierea interacțiilor la nivel uni-molecular cu ajutorul  pensetei cu nanopori. Aplicații în investigarea interacțiunilor mediate de metale în hibridizarea bazelor  necomplementare din acizi nucleici,

acronim NANOTWEEZ

Prof. univ. dr. Tudor LUCHIAN

12.07.2017-31.12.2019 850000

773646.97

8

Fizica PN-III-P4-ID-PCE-2016-0131

2/2017

Functii Mathieu si Heun in teoria campurilor cuantice,

acronim MHFQFD

Prof. univ. dr. Marina Aura DARIESCU

12.07.2017-31.07.2019 600000

599971

9

Fizica PN-III-P4-ID-PCE-2016-0817

192/2017

Cercetări fundamentale a fenomenelor dependente de  scală în feroelectrici pe baza de titanat de bariu: granulația critică și efectul nanostructurării,

acronim FerroScale

Prof. univ. dr. Liliana MITOSERIU

09.08.2017-31.12.2019 775700

775675.53

10

Fizica PN-III-P4-ID-PCE-2016-0355

193/2017

Instabilități electrostatice în plasme magnetizate și nemagnetizate de temperatură joasă,

acronim INSTAPLAS

Conf. univ. dr. Dan-Gheorghe DIMITRIU

09.08.2017-31.12.2019

775700

775700

11

Istorie PN-III-P4-ID-PCE-2016-0271

63/2017

Societati riverane. Dinamica interactiunii dintre cultura romana si identitatile regionale in Dacia si Moesia inferior,

acronim RIVSOC

Prof. univ. dr. Lucrețiu Ion BÎRLIBA

12.07.2017-31.12.2019 849000

849000

12

Litere PN-III-P4-ID-PCE-2016-0759

151/2017

Etnoarheologia sării în spațiul intracarpatic al României,

acronim EthnosalRo3

Conf. univ.dr. Marius Tiberiu ALEXIANU

12.07.2017-31.12.2019 850000

850000

13

Istorie PN-III-P4-ID-PCE-2016-0557

133/2017

Documente şi manuscrise româneşti din arhivele de la Muntele Athos: mănăstirile Zograf şi Dohiar,

acronim romaniathos

Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC

12.07.2017-31.12.2019 775000

772648.78

14

Matematica PN-III-P4-ID-PCE-2016-0188

10/2017

Abordari variaționale în optimizarea cu multifuncții și  aplicații,

acronim VASVOA

Prof. univ. dr. Constantin ZĂLINESCU

12.07.2017-31.12.2019 850000

850000

Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE) finalizate în anul 2019 (.pdf)