PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 4: Cercetare fundamentală și de frontieră

Proiecte în derulare:

► Institutul de Cercetări Interdisciplinare

1., Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU

Study of the atmospheric degradation of selected clean organic solvents

PN-III-P4-PCE-2021-0673, contract  / , perioada de implementare 02/06/2022-31/12/2024

► Facultatea de Biologie

Bioarchaeology of Transition from Middle Ages to Modern Times, East of Carpathians: Emerging Cities in the Contact Area between Occident and Orient

PN-III-P4-PCE-2021-1180, contract PCE 72 / 2022, perioada de implementare 02/06/2022-31/12/2024

2. Potențialul de antiagregare a 6-hidroxi-L-nicotinei din Paenarthrobacter nicotinovorans pAO1 împotriva peptidei amiloidice: studii in vitro și in vivo, Lucian HRIȚCU

Antiaggregation potential of 6-hydroxy-L-nicotine from Paenarthrobacter nicotinovorans pAO1 against amyloid peptide: in vitro and in vivo studies

PN-III-P4-PCE-2021-1692, contract  / , perioada de implementare 02/06/2022-31/12/2024

► Facultatea de Drept, Centrul de Studii Europene

1.Gabriela Carmen PASCARIU

Institutions, digitalization and regional development in the European Union

PN-III-P4-PCE-2021-1878, contract  / 

► Facultatea de Litere

1.Mărcile metalingvistice între lexic, gramatică și discurs. Abordare diacronică, Conf. univ. dr. Anca Cristina PETRAȘ

Metalinguistic markers between lexicon, grammar and discourse. A diachronic approach

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1505, contract PCE 242/2021, perioada de implementare 01/04/2021-31/12/2024