Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD

Subprogramul 1.1 Resurse umane: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

-Competiția 2016 –

Lista de proiecte acceptate la finanțare:

Nr. crt. Facultate/Departament Cod proiect Nr. contract Titlu proiect Director proiect Valoare contract Perioada de derulare
1 Biologie PN-III-P1-1.1-TE-2016-1210 58/2018

Studiu complex privind interacțiunile dintre statusul stresului oxidativ, procesele inflamatorii și manifestările neurologice în patofiziologia colonului iritabil (modele animale și pacienți umani)

IBSNEURO

Stelian Ciobică 448355 02/05/2018-30/04/2020
2 Biologie PN-III-P1-1.1-TE-2016-0367 105/2018

Dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe microorganismul Arthrobacter nicotionovorans pentru producerea de compuși neuro-protectivi

ArthroBioTech

Marius Mihăşan 207995 01/01/2019-30/04/2020
3 Chimie PN-III-P1-1.1-TE-2016-0805 26/2018

Extinderea orizonturilor sintezei inovative a materialelor mezo-poroase/structurate nesilicioase durabile cu funcționalități avansate pentru aplicații de înaltă performanță

InnMESO-nonSi

Maria Ignat 450000 02/05/2018-30/04/2020
4 Chimie PN-III-P1-1.1-TE-2016-1205 15/2018

Noi structuri polifuncționale azasteroid-mimetice: compuși fluorescenți și biologic activi

NPAMFB

Gheorghiță Zbancioc 450000 02/05/2018-30/04/2020
5 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-TE-2016-1855 17/2018

Relația dintre accesul la finanțare și stabilitatea financiară: rolul infrastructurii financiare

FAS-FI

Alin Marius Andrieș 446769 02/05/2018-30/04/2020
6 Filozofie și Științe Social-Politice PN-III-P1-1.1-TE-2016-0259 68/2018

Ierarhie și analogie: o cercetare metafizico-teologică

HAMTI

Florin Crișmăreanu 449650 02/05/2018-30/04/2020
7 Fizica PN-III-P1-1.1-TE-2016-1951 22/2018

Proprietăți dependente de scală în ceramicele piezoelectrice fără plumb

ProLEAF

Lavinia-Petronela Curecheriu 450000 02/05/2018-30/04/2020
8 Matematica PN-III-P1-1.1-TE-2016-2314 69/2018

Analiza matematică a sistemelor mecanice neliniare 

MNSA

Ionel-Dumitrel Ghiba 550000 02/05/2018-30/04/2020
9 Istorie PN-III-P1-1.1-TE-2016-1477 28/2018

De la aristocrați la proletari. Corpul diplomatic al României (1918-1947)

APDCR

Adrian Viţalaru 437000 02/05/2018-30/04/2020
10 Departament de Cercetare Interdisciplinara- Stiinte PN-III-P1-1.1-TE-2016-0508 45/2018

Identificarea unimoleculară a domeniilor aminoacidice din structura primară a polipeptidelor folosind nanopori proteici

PEPREC

Alina Asandei 450000 02/05/2018-30/04/2020
11 Drept – Centrul de Studii Europene PN-III-P1-1.1-
TE-2016-0773
130/2018 Consolidarea rolului României ca furnizor de securitate în vecinătatea sa imediată (studii de caz – Ucraina și Moldova)

RoSec

Teodor Lucian
Moga
446184 10/10/2018-
09/10/2020
12 Filozofie și Științe Social-Politice PN-III-P1-1.1-TE-2016-0941 131/2018

Malebranchism și Iluminism. Modele ale reformei cunoașterii, de la ordinea metafizică la ordinea politică

MEPROK

Cristian Petruţ
Moisuc
447350 10/10/2018-
09/10/2020
13 Litere PN-III-P1-1.1-TE-2016-0968 139/2018

Literatura și cultura idiș în contextul multicultural bucovinean. Cristalizarea și dinamica unei identități culturale

YIDCLBUK

Francisca Solomon 450000 10/10/2018-
09/10/2020
14 Istorie PN-III-P1-1.1-TE-2016-1312 112/2018

Familii de mari dregători în Moldova secolului al XVIII-lea. Referințe identitare și manifestări de putere

HIGHFAMOLD

Mihai-Bogdan
Atanasiu
444300 10/10/2018-
09/10/2020