PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD

Subprogramul 1.1 Resurse umane

Nr.
crt.
Facultatea/
Departamentul
Cod proiect Nr. contract Titlul proiectului Director  de proiect Perioada de derulare Valoare contract
1 Geografie și Geologie

PN-III-P1-1.1-PD-2019-0577PD 101/ 2020 PD 101/ 2020 Vulnerabilitatea așezărilor umane și a activităților economice la apariția hazardelor naturale și gestiunea catastrofelor în Regiunea Nord-Est. O premisă pentru planificarea durabilă a teritoriului,

acronim Vul-Sett

ACS dr. Oana-Elena HAPCIUC (CHELARIU) 01/09/2021- 31/08/2023 242.756,00