PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD

Subprogramul 1.1 Resurse umane

Nr.
crt.
Facultatea/
Departamentul
Cod proiect Nr. contract Titlul proiectului Director  de proiect Perioada de derulare Valoare contract
1 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-1316 PD 141/2018 Design-ul inovativ al unor nanoarhitecturi
sustenabile pe bază de dioxid de titan pentru acoperiri cu auto-curățare
,

acronim InTiSelfClean

dr.ing. Cristina
COROMELCI
1/11/2018-
31/10/2020
250.000,00
2 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-0962 PD 48/2018

Sinteza unor noi sisteme hibride [2.2]paraciclofan-flavonoide cu potenţială activitate antimicrobiană,

acronim [2.2]PC-Flav

Lect.univ.dr.Laura Gabriela SARBU

02/05/2018-30/04/2020 250.000,00
3 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-1510 PD 10/2018

Nanomateriale pe baza de oxizi polimetalici cu utilizări în fotocataliză,

acronim PolyNano

dr.Adrian Iulian BORHAN 02/05/2018-30/04/2020 249.976,00
4 Chimie PN-III-P1-1.1-PD-2019-0442 PD 40/ 2020

Conjugați de α-zeină utilizați ca sisteme pentru eliberarea controlată a medicamentelor,

acronim ZeinCoDrug

dr. Laura DARIE-ION 01/09/2020- 31/08/2022 246.950,00
5 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-PD2016-1864 PD 37/2018 Factori de influenţă şi implicaţii ale atitudinilor consumatorilor casnici de electricitate privind dezvoltarea sectorului energiei regenerabile în Romania,

acronim CONSURES

Asist.univ.dr. Alexandru MAXIM

02/05/2018-30/04/2020 249.551,00
6 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-PD-2016-0415 PD 60/2018

“Coborând în subteran”: Motivația tinerilor pentru a lucra nedeclarat,

acronim UNDER.GO

Lect.univ.dr. Ioana Alexandra HORODNIC

01/09/2019-31/08/2021 247.432,00
7 Fizica PN-III-P1-1.1-PD2016-1069 PD 160/2018 Modelarea Monte Carlo a structurilor de domenii si proprietatilor de comutare in ceramici feroelectrice,

acronim MCCER

Asist.univ.dr. Leontin
PĂDURARIU

10/10/2018-
09/10/2020
250.000,00
8 Geografie și Geologie PN-III-P1-1.1-PD2016-0154 PD 159/2018

Evaluarea activităţii alunecărilor de teren din Podișul Moldovei în holocen şi antropocen: element fundamental pentru evaluarea hazardului la alunecări de teren în contextul schimbărilor climatice,

acronim LAHAMP

Lect.univ.dr. Mihai
NICULIȚĂ

10/10/2018-
09/10/2020
250.000,00
9 Geografie și Geologie PN-III-P1-1.1-PD-2019-0577 PD 101/ 2020

Vulnerabilitatea așezărilor umane și a activităților economice la apariția hazardelor naturale și gestiunea catastrofelor în Regiunea Nord-Est. O premisă pentru planificarea durabilă a teritoriului,

acronim Vul-Sett

ACS dr. Oana-Elena HAPCIUC (CHELARIU) 01/09/2021- 31/08/2023 242.756,00
10 Istorie PN-III-P1-1.1-PD2016-1766 PD 84/2018 Puterea cuvintelor. Manuscrise şi tipărituri propagandistice sau conspirative în Moldova şi Ţara Românească (1769-1812),

acronim POWORDS

Lect.univ.dr.Ioan-Augustin GURIŢĂ 02/05/2018-30/04/2020 247.250,00
11 Litere PN-III-P1-1.1-PD2016-1124 PD 157/2018

Metadramă, memorie, identitate în teatrul concentraţionar,

acronim METACONT

Asist.univ.dr. Dana MONAH

10/10/2018-
09/10/2020
241.270,00
12 Matematică PN-III-P1-1.1-PD-2019-0253 PD 135/ 2020

Rezultate în geometria spațiilor omogene Nearly Kaehler,

acronim GNKS

dr. Marilena MORUZ 01/09/2020- 31/08/2022 246.550,00
13 Psihologie și Științe ale Educației PN-III-P1-1.1-PD2016-0902 PD 87/2018 Stresul posttraumatic la victime ale accidentelor rutiere: analiză și modalități de intervenție,

acronim PTSD-AI

Lect.univ.dr. Cornelia MĂIREAN

02/05/2018-30/04/2020 249.953,00
14 Psihologie și Științe ale Educației PN-III-P1-1.1-PD-2019-0982 PD 21/ 2020

Influența discriminării pe bază de vârstă și a factorilor socio-cognitivi în procesele de luare de decizie etică la asistente medicale și studenți în școli postliceale sanitare,

-acronim AASCFITEDMOPNANIT

dr. Mihaela-Alexandra GHERMAN 01/09/2020- 31/08/2022 246.950,00
15 Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe PN-III-P1-1.1-PD2016-0737 PD 25/2018

Rolul ionilor metalelor cu relevanţă fiziologică asupra oligomerizării și neurotoxicității peptidelor amiloid-beta în condiții asemănătoare amiloidozei,

acronim AMYLTOX

CS III dr. Irina ȘCHIOPU 02/05/2018-30/04/2020 250.000,00
16 Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe Socio-Umane PN-III-P1-1.1-PD-2019-0519 PD 170/ 2020

Medicină și filosofie în scrierile protreptice antice: contexte socio-culturale, dialog și polemici,

acronim MFSPA

CS III dr. Constantin Ionuț MIHAI 01/09/2020- 31/08/2022 246.854,00

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) în derulare 2020 (.pdf)