Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD

Subprogramul 1.1 Resurse umane

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

-Competiție 2016-

Lista de proiecte acceptate la finanțare:

Nr. crt. Facultate/ Departament Cod proiect Nr. contract Titlu proiect Director proiect Valoare contract Perioadă de derulare
1 Chimie PN-III-P1-1.1-PD-2016-0962 48/2018

Sinteza unor noi sisteme hibride [2.2]paraciclofan-flavonoide cu potențială activitate antimicrobiană

[2.2]PC-Flav

Laura Gabriela Sârbu 250000 02/05/2018- 30/04/2020
2 Chimie PN-III-P1-1.1-PD-2016-1510 10/2018

Nanomateriale pe baza de oxizi polimetalici cu utilizări în fotocataliză

PolyNano

Adrian Iulian Borhan 249976 02/05/2018- 30/04/2020
3 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-PD-2016-0415 60/2018

“Coborând în subteran”: Motivația tinerilor pentru a lucra nedeclarat

UNDER.GO

Ioana Alexandra Horodnic 247432 01/09/2019-31/08/2021
4 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-PD-2016-1864 37/2018

Factori de influență şi implicații ale atitudinilor consumatorilor casnici de electricitate privind dezvoltarea sectorului energiei regenerabile în România

CONSURES

Alexandru Maxim 249551 02/05/2018- 30/04/2020
5 Istorie PN-III-P1-1.1-PD-2016-1766 84/2018

Puterea cuvintelor. Manuscrise și tipărituri propagandistice sau conspirative în Moldova și Țara Românească (1769-1812)

POWORDS

Ioan-Augustin Guriță 247250 02/05/2018- 30/04/2020
6 Psihologie și Științe ale Educației PN-III-P1-1.1-PD-2016-0902 87/2018

Stresul posttraumatic la victime ale accidentelor rutiere: analiză și modalități de intervenție

PTSD-AI

Cornelia Măirean 249953 02/05/2018- 30/04/2020
7 Departament Interdisciplinar – Științe PN-III-P1-1.1-PD-2016-0737 25/2018 Rolul ionilor metalelor cu relevanţă fiziologică asupra oligomerizării și neurotoxicității peptidelor amiloid-beta în condiții asemănătoare amiloidozei

AMYLTOX

Irina Șchiopu 250000 02/05/2018- 30/04/2020
8 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-1316 141/2018

Design-ul Inovativ al unor Nanoarhitecturi
Sustenabile pe bază de Dioxid de Titan
pentru Acoperiri cu Auto-curățare

InTiSelfClean

 Cristina
Coromelci
250000 1/11/2018-
31/10/2020
9 Geografie și Geologie PN-III-P1-1.1-PD2016-0154 159/2018

Evaluarea activităţii alunecărilor de teren din Podișul Moldovei în holocen şi antropocen: element fundamental pentru evaluarea hazardului la alunecări de teren în contextul schimbărilor climatice

LAHAMP

Mihai
Niculiță
250000 10/10/2018-
09/10/2020
10 Fizica PN-III-P1-1.1-PD2016-1069 160/2018

Modelarea Monte Carlo a structurilor de
domenii si proprietatilor de comutare in
ceramici feroelectrice

MCCER

Leontin
Padurariu
250000 10/10/2018-
09/10/2020
11 Litere PN-III-P1-1.1-PD2016-1124 157/2018

Metadramă, memorie, identitate în teatrul
concentraţionar

METACONT

Dana Monah 241270 10/10/2018-
09/10/2020