Proiecte în derulare 2024-2025

Nr. Crt. Facultate Nr
contract
Cod Grant Titlul proiectului Director de proiect Perioada de derulare Valoare contractată in lei
1 ICI -CERNESIM 2/01.02.2021 GI-UAIC-2021-02 Evaluarea comparativa a vulnerabilitatii la inundatii in bazinelel hidrografice de acelasi rang de ierarhizare, conform clasificarii Horton-Strahler, folosind tehnici GIS CS dr. Andrei Enea 01.02.2021-31.01.2024 40000
2 Economie și Administrarea Afacerilor 4/01.02.2021 GI-UAIC-2021-04 Finantarea alternativa si activitatea bancara traditionala: prieteni sau dusmani Asistent dr. Nicu Sprincean 01.02.2021-31.01.2024 40000
3 Informatică 02/03.01.2023 GI-UAIC-2022-02 Sistem inteligent pentru digitalizarea registraturii bazată pe CI Asistent univ. dr. SCUTELNICU LIVIU-ANDREI 03.01.2023-31.12.2024 50000
4 Geografie și Geologie 03/03.01.2023 GI-UAIC-2022-03 Evaluarea integrată a patrimoniului cultural în raport cu distribuția spațială a hazardurilor naturale în județul Suceava Asistent univ. dr.CHELARIU OANA-ELENA 03.01.2023-31.12.2024 50000
5 ICI 04/03.01.2023 GI-UAIC-2022-04 Studii asupra degradarii fotochimice in conditii de atmosfera simulata a unor compusi organici volatili biogeni implicati in procesele de formare a aerosolilor CS dr. NEGRU ALINA-GIORGIANA 03.01.2023-31.12.2024 50000
6 Geografie și Geologie 05/03.01.2023 GI-UAIC-2022-05 Riscul la înghețul de primăvară a livezilor de măr în contextul viitoarelor scenarii climatice în regiunea Moldovei  (România) Asistent univ. dr. JITARIU VASILE 03.01.2023-31.12.2024 50000
7 Geografie și Geologie 06/03.01.2023 GI-UAIC-2022-06 Evaluarea cantitativa a fenomenului de rupere a unui iaz de decantare si consecințele asupra mediului Asistent univ. dr. IOSUB MARINA 03.01.2023-31.12.2024 50000
8 ICI 07/03.01.2023 GI-UAIC-2022-07 Efectele introducerii ierbivorelor mari asupra comunitatilor ecologice acvatice CS dr. GHERGHEL IULIAN 03.01.2023-31.12.2024 50000
9 Facultatea de Biologie 08/03.01.2023 GI-UAIC-2022-08 Dezvoltarea și optimizarea unei metode de extracție și purificare a 6-hidroxi-L-nicotinei din mediul de cultivare al actinomicetului Paenarthrobacter nicotinovorans Asistent univ. dr. BOIANGIU RĂZVAN ȘTEFAN 03.01.2023-31.12.2024 50000
10 ICI GI-UAIC-2022-01 O abordare interdisciplinară în cercetarea  necropolelor tumulare și a relației acestora cu așezările din perioada târzie a Epocii Bronzului ACS dr. BRAȘOVEANU CASANDRA-MIHAELA 01.03.2023-28.02.2025 50000

…..

Informații suplimentare!

Cristina Țopa, Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică [cristina.topa@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1382]