Vineri, 23 iulie 2021, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii și Extensiunile UAIC și conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN – prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar au efectuat o vizită oficială la Universitatea Umanistă din Ismail (Ucraina), în vederea extinderii parteneriatelor academice dintre cele două instituții. În cadrul vizitei, delegația UAIC s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Yaroslav KICHUK, rectorul Universității din Ismail.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții celor două Universități publice au semnat un acord de colaborare prin care se urmărește consolidarea colaborării dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Umanistă din Ismail. De asemenea, acordul facilitează îmbunătățirea relațiilor academice prin intermediul unor proiecte comune, stagii de studiu, predare sau practică, vizite de cercetare sau participări la diverse evenimente științifice și programe de studii comune cu diplomă dublă.

Participanții la întâlnire au hotărât și înființarea Extensiunii UAIC la Ismail, primul program de studii din cadrul acesteia fiind Arheologie, civilizație și artă antică (master) organizat de Facultatea de Istorie.

În prezent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are încheiate acorduri bilaterale cu nouă instituții de învățământ superior din Ucraina. În perioada 2010-2020, 250 vizite academice au fost efectuate de studenții, profesorii și cercetătorii UAIC la universități sau alte organizații din Ucraina, sub formă de stagii de studiu, predare sau practică, vizite de cercetare sau participări la diverse evenimente științifice.