Chiral tetrathiafulvalenes and helicenes: self-assembly and CISS effect

Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de 5 februarie 2024, în Sala Ferdinand, începând cu ora 12, seminarul științific cu titlul ”Chiral tetrathiafulvalenes and helicenes: self-assembly and CISS effect”.
Activitățile desfășurate în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare urmăresc să genereze şi să promoveze excelenţa în cercetare, în conformitate cu strategia de dezvoltare instituțională, vizând creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare, a competitivității și vizibilității internaționale.
Invitatul acestei sesiuni este domnul Dr. Narcis Avarvari, Directeur de Recherches CNRS, Laboratoire Moltech Anjou, UMR 6200 CNRS- Université d’Angers.

» Invitație UAIC

» Agenda

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021