Situația doctoranzilor care au obținut titlul de Doctor în perioada 2012-2017

Situația numărului de doctoranzi din perioada 2012 – 2017